Provincie Limburg

Provincie bemidelt in conflict Werkgroep gaat belangenbehartiging GGZ-patienten vorm geven


212/99

Maastricht, 9 december 1999

Provincie bemiddelt in conflict WERKGROEP GAAT BELANGENBEHARTIGING GGZ-PATIËNTEN VORM GEVEN

Drie regionale GGZ-platforms en de Patiënten Consumentenorganisatie Limburg (PCL) gaan een structuur ontwikkelen waarin participatie van GGZ-cliënten voorop staat. Voor en door GGZ-cliënten wordt het motto van een evenwichtige structuur, met een heldere verdeling van taken, functies en verantwoordelijkheden op provinciaal en regionaal niveau. Dit hebben de betrokken partijen in de belangenbehartiging met elkaar afgesproken in een overleg, onder voorzitterschap van gedeputeerde Martin Eurlings.

Reeds enige tijd bestaat er tussen de 3 regionale platforms GGZ en PCL een verschil in inzicht over de wederzijdse rol en taakopvatting in de structuur van de belangenbehartiging . Dit verschil in inzicht dreigde een goede belangenbehartiging voor en door de GGZ-cliënten in Limburg in de weg te staan. De standpunten van de partijen leken onoverbrugbaar, waarbij de onduidelijkheden zich toespitsten op onjuiste wederzijdse beeldvorming, (mis) communicatie en onduidelijkheid over de respectievelijke bevoegdheden, taken en zelfstandige verantwoordelijkheden.

De provincie heeft het initiatief genomen tot een gezamenlijk overleg, met als doel de partijen te horen en vooral weer bij elkaar te brengen om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Dit overleg heeft 3 december 1999 plaatsgevonden, waarbij gedeputeerde Martin Eurlings als voorzitter optrad. Voor het overleg waren uitgenodigd en namen deel : een vertegenwoordiging van het GGZ-platform Maastricht/Sittard, het Cliëntenadviesbureau Noord- en Midden-Limburg, het Platform GGZ cliënten en familie Parkstad Limburg alsmede PCL. Het karakter van het overleg kan worden getypeerd als open en direct. Tijdens het overleg bleek bij alle partijen de bereidheid om te zoeken naar constructieve oplossingen en samenwerkingsvormen voor de toekomst. Uiteindelijk is gekozen voor het instellen van een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 3 platforms en het PCL. De werkgroep gaat een participatiestructuur voor en van de GGZ-cliënten ontwikkelen. Een evenwichtige structuur met een heldere verdeling van taken, functies en verantwoordelijkheden op provinciaal en regionaal niveau. Alle partijen hebben het volste vertrouwen in deze aanpak vanuit de basis. Naar verwachting kunnen de eerste resultaten van de werkgroep begin 2000 worden gemeld. Met deze werkwijze neemt de sector het voortouw voor andere sectoren. De provincie ondersteunt de werkgroep voorlopig bij de werkzaamheden.

Deel: ' Limburg Belangenbehartiging GGZ-patienten vorm geven '
Lees ook