Provincie Limburg

Limburg blij met kabinetskeuze verbreding A2/A76

Kabinet kiest voor meest milieuvriendelijke variant

Het kabinet heeft vandaag gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief voor de verbreding van de A2/A76 Urmond Kerensheide Ten Esschen. Met het voorstel van demissionair minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en de keuze van het kabinet is de Provincie zeer gelukkig.

Verkeersgedeputeerde Mat Vestjens is verheugd over dit voor Zuid-Limburg belangrijke besluit. Een goede samenwerking tussen het ministerie, Provincie Limburg, de gemeenten en andere belanghebbenden heeft geleid tot een Milieu Effect Rapportage die de weg heeft vrijgemaakt voor dit kabinetsbesluit. Met de verbreding en het gekozen alternatief is een belangrijke stap gezet in de richting van een goede regionale infrastructuur in Zuid-Limburg. "Demissionair minister Netelenbos doet hiermee gestand aan gemaakte afspraken en het nut en de noodzaak van deze verkeersader", aldus Vestjens.

Doel van de plannen is door de verbreding van tweebaans- naar driebaanswegen het grote aantal verkeersongevallen en het aantal files structureel terug te dringen. Belangrijke onderdelen van het meest milieuvriendelijke alternatief zijn: een vermindering van het aantal op- en afritten, een maximumsnelheid van 100 km per uur, het gebruik van een stille asfaltdeklaag, een bundeling van weg en spoorlijn ter hoogte van Nuth en waar mogelijk een lagere ligging van de autoweg. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over de aanpassing van diverse lokale wegen.

De kosten van het project bedragen 284 miljoen (prijspeil 2001). Het standpunt wordt verder uitgewerkt in een ontwerp-tracébesluit. In 2003 zullen de plannen ter inzage worden gelegd en inspraak is dan mogelijk. De uitvoering van de plannen staat gepland na 2010. 17-6-2002 09:28

Deel: ' Limburg blij met kabinetskeuze verbreding A2/A76 '
Lees ook