Provincie Limburg

Limburg krijgt provinciaal Openbaar Vervoer Platform

Op maandag 24 juni 2002 zal in Maastricht het Openbaar Vervoer Platform Limburg officieel geïnstalleerd worden. Onderdeel van deze installatie is het tekenen van een intentieverklaring door diverse consumentenorganisaties, openbaar vervoerbedrijven en namens de Provincie gedeputeerde Mat Vestjens. Het OV Platform is gericht op verbetering van het openbaar vervoer in Limburg.

In 1999 heeft de Provincie een beleidsnota over de stimulering van openbaar vervoer vastgesteld, waarin ook de oprichting van een OV-platform was opgenomen. Op 1 januari 2001 is de Wet personenvervoer 2000 (WP 2000) in werking getreden. Deze wet introduceert onder andere de marktwerking in het openbaar vervoer. Om de belangen van de consument in het openbaar vervoer te beschermen verplicht de WP 2000 zowel de concessieverlener (Provincie Limburg) als de vervoersbedrijven om consumentenorganisaties in te schakelen als adviseur en gesprekspartner.

In de periode januari-mei 2002 hebben op initiatief van de Provincie Limburg drie arenadiscussies plaatsgevonden. Tijdens deze discussies hebben bestuurders, burgers en bedrijven over de kansen en knelpunten van het openbaar vervoer in Limburg gesproken en is de basis gelegd voor een OV-platform. Ook hebben deze discussies geleid tot de opstelling van het 'werkplan Openbaar Vervoer 2003', dat handvatten biedt voor het verbeteren en stimuleren van het openbaar vervoer in Limburg.

Omdat de problemen in het openbaar vervoer ingewikkeld zijn, vraagt dat om een intensieve vorm van samenwerking tussen overheid, openbaar vervoerbedrijven en reizigers. Het OV Platform zal in deze samenwerking een belangrijke rol gaan spelen. De Provincie zorgt voor de noodzakelijke condities zodat het platform kan gaan functioneren, ondermeer financiële ondersteuning. Deelnemende partners in het OV platform zijn onder andere ouderen- en gehandicaptenorganisaties, werkgeversverenigingen, ROVER, diverse openbaar vervoerbedrijven, de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen. 19-6-2002 10:25

Deel: ' Limburg krijgt provinciaal Openbaar Vervoer Platform '
Lees ook