Provincie Limburg

Provincie investeert Fl. 1 miljoen in verbetering verkeerssituatie in Roggel


129/99

Maastricht, 19 augustus 1999

PROVINCIE INVESTEERT 1 MILJOEN IN
VERBETERING VERKEERSSITUATIE IN ROGGEL

De provincie Limburg pakt de verkeersveiligheid en de doorstroming op de kruising van twee provinciale wegen in Roggel aan door er voor
1 miljoen een rotonde aan te leggen. Het gaat om de T-kruising van de N279 (Meijelseweg) en de N562 (Heldensedijk).

De huidige T-aansluiting tussen de N562 en de N279 wordt omgebouwd tot een verkeersplein, dat niet alleen een grotere capaciteit heeft maar ook de verkeersveiligheid verhoogt. De doorstroming van zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer is daarmee gediend. Dit is onder meer van belang voor de toekomstige buslijn Roermond-Roggel-Helden-Venlo, waarvoor een T-kruising een probleem vormt.

Gedeputeerde Staten hebben uit het Ondersteuningsprogramma Regionale Infrastructuur (ORI) een bedrag van 4 ton ter beschikking gesteld. Het doel van dat programma is het verbeteren van de doorstroming van het verkeer op belangrijke provinciale wegen, het zogeheten Regionaal Verbindend Wegennet. Eerder al hadden GS een bedrag van 6 ton gereserveerd voor het verbeteren van deze kruising. De aanvullende toekenning maakt het mogelijk om de werkzaamheden nog dit jaar uit te voeren.

Deel: ' Limburg Miljoen voor verbetering verkeerssituatie Roggel '
Lees ook