Provincie Limburg

Gedeputeerde Vestjens in reactie op besluit minister Verkeer & Waterstaat:


213/99

Maastricht, 10 december 1999

Gedeputeerde Vestjens in reactie op besluit minister Verkeer & Waterstaat: "MINISTER MAAKT BYPASS IN DE BESLUITVORMING OVER IJZEREN RIJN"

"De uitspraak van de minister van Verkeer en Waterstaat om het gebruik

van de IJzeren Rijn toe te staan leidt niet tot een gedegen, structurele oplossing, zeker zo lang niet voldoende is gekeken naar alternatieven. De minister loopt vooruit op een noodzakelijke totale verkenning van de tracévarianten en gaat voorbij aan haar eigen uitspraak in de Startnotitie IJzeren Rijn om te kijken naar alternatieven, die vooral te vinden zijn in de Brabantroute en de Montzenlijn (Antwerpen-Luik-Aken). De capaciteit op die lijnen kan beter worden benut. Wij blijven bij onze visie, dat zo'n totale verkenning van vervoersmogelijkheden per spoor nodig is, waarbij we alleen geloven in tracés die logistieke knooppunten aandoen. Wij denken daarbij natuurlijk aan Venlo." Dat heeft de Limburgse gedeputeerde ing. M. Vestjens gezegd in een gesprek met minister T.Netelenbos, in reactie op haar uitlating dat er in de periode 2003 - 2009 treinen mogen rijden over het oude tracé van de IJzeren Rijn, dwars door het natuurgebied Meinweg.

Vestjens stuurde eerder vandaag een brief naar de Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat waarin Gedeputeerde Staten van Limburg de problematiek rond de IJzeren Rijn belichten vanuit een vervoersoogpunt. Zij benadrukken daarin het belang van het vergelijken van het Meinwegtracé met alternatieven:
1. Een route ten zuiden van de Meinweg naar Brggen;
2. Een variant die de Meinweg aan de noordkant passeert;
3. De route Neerpelt - Weert - Roermond - Venlo, waarbij Venlo via de bestaande Maaslijn wordt aangedaan;
4. De route Neerpelt - Weert - Eindhoven - Venlo, die vanaf Weert via een grote of kleine verbindingsboog het bestaande spoor via Eindhoven naar Venlo volgt. Pas als een structurele oplossing is gekozen, kunnen maatregelen voor de korte en middellange termijn worden ingepast, stellen GS.

Milieuschade Eerder hebben GS al gewezen op de ernstige consequenties die een heractivering van de IJzeren Rijn heeft voor het natuurgebied Meinweg.

Uit milieu-overwegingen en met het oog op habitatrichtlijnen zien GS geen heil in de heropenstelling. "Dat geldt ook voor tijdelijke ingebruikname, waarbij je nog maar moet afwachten of dat 'tijdelijk'


- 2 -

ook echt eindigt in 2009", voegde deputé Vestjens er vandaag in zijn gesprek met de minister aan toe. "Ook op tijdelijke basis kun je ernstige milieuschade toebrengen. Hoe lang het duurt voordat die hersteld is, dat is een vraag die o.i. eerst beantwoord moet worden. Daarom zullen wij alleen kunnen toegeven aan heractivering van de spoorlijn als dat wettelijk echt niet anders kan. Maar een spijkerharde voorwaarde van ons zal zijn dat er op een nieuw tracé in 2009 ook echt

rails ligt. Om dat te realiseren zullen we verschrikkelijk hard moeten

werken. Over plannen kan geen trein rijden."

Deel: ' Limburg Reactie Vestjens op besluit IJzeren Rijn '
Lees ook