Provincie Limburg

Keijsers Interieurbouw naar bedrijventerrein Melderslosche Weiden subsidie voor bedrijfsverplaatsing horst

Maastricht, 7 april 2000

Keijsers Interieurbouw naar bedrijventerrein Melderslosche Weiden subsidie voor bedrijfsverplaatsing horst Met een bijdrage van 200.000,- ( 90.750,-) steunt de Provincie Limburg de verplaatsing van het interieurbouwbedrijf Keijsers naar het bedrijventerrein Melderslosche Weiden. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten, omdat het bedrijf op de huidige vestigingsplaats in Horst feitelijk niet kan groeien. Vanuit ruimtelijke ordeningsaspecten zou uitbreiding ook niet wenselijk zijn, terwijl daarvoor op Melderslosche Weiden volop mogelijkheden bestaan. Keijsers is al lange tijd actief op het gebied van interieurbouw, zowel voor kantoren als in de zorgsector en utiliteitsbouw. Het bedrijf hoort sinds 1996 tot de Van Schijndel Groep. Groei Keijsers Interieurprojecten ligt aan de rand van Horst, ingesloten door woningen, een weg en een beek. Het bedrijf is gevestigd in een aantal relatief eenvoudige bedrijfshallen, waaraan in de loop van de jaren steeds weer ruimte werd aangebouwd. Inmiddels is op die plaats groei nauwelijks meer mogelijk en bovendien vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening niet wenselijk. Verplaatsing naar een bedrijventerein, in dit geval Melderslosche Weiden, biedt het bedrijf zowel efficiencyvoordelen als de mogelijkheid om met zo'n 25 arbeidsplaatsen te groeien naar 108 werknemers. Naast de provinciale subsidie van twee ton en een geplande bijdrage van de gemeente Horst voor een zelfde bedrag draagt het bedrijf zelf het merendeel van de kosten, die in totaal ruim 5½ miljoen bedragen.

Deel: ' Limburg steunt verhuizing Keijsers naar bedrijventerrein '
Lees ook