Provincie Limburg

Provincie subsidie van bijna FL. 100.000 voor ambulante woonbegeleiding ouderen met psychiatrische problematiek


144/99

Maastricht, 2 september 1999

KENNISSAMENWERKING STEUNT BEDRIJVEN BIJ PRODUCTONTWIKKELING

Met een bijdrage van 330.000 gulden maakt de Provincie Limburg de opzet mogelijk van een project dat Limburgse bedrijven gaat inschakelen en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten. De Universiteit Maastricht (UM) en TNO Industrie gaan bij dit project samen met bedrijven productideeën ontwikkelen tot 'marktrijpe' producten. De productie zal dan ook bij die bedrijven moeten gaan plaatsvinden.

Het samenwerkingsproject vormt een concrete aanvulling op al langer bestaande kennisnetwerken. Het project moet leiden tot een betere benutting van kennis en ideeën vanuit de Maastrichtse universiteit (met name de faculteiten Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen en Psychologie) en vanuit het academisch ziekenhuis Maastricht in zogenaamde spin-offs en het uitvoeren van ontwikkelopdrachten voor het midden- en kleinbedrijf tegen een gunstig tarief.

Niet v¢¢r, maar mét bedrijven
Uitvoerders van het project zijn de instrumentele dienst van de UM en TNO-Industrie. Centraal thema in het project is de intensieve samenwerking: de deelnemende kennisinstellingen zullen tijdens het ontwikkeltraject gezamenlijk met ontwikkelaars van regionale bedrijven alle werkzaamheden uitvoeren. Kennisinstellingen gaan het werk dus niet uitvoeren voor bedrijven of overnemen van die bedrijven. Om een efficiënte aanpak van het project te bevorderen detacheert TNO voor drie jaar enkele medewerkers in Maastricht. Het project moet ook duidelijk maken of een blijvende vestiging van TNO-Industrie in Maastricht zinvol is.

Succes
Al v¢¢r het instellen van dit project heeft de nieuwe aanpak succes opgeleverd in de vorm van de ontwikkeling en marktintroductie van een nierpreserveerunit, in samenwerking met de Zuidlimburgse bedrijven Anatech uit Sittard en Temec uit Kerkrade.

Deel: ' Limburg steunt woonbegeleiding ouderen '
Lees ook