KPMG


15-10-1999
Limburgse bedrijven voeren omzet fors op

De omzet van de 100 grootste bedrijven in Limburg is vorig jaar met 10% toegenomen tot bijna f 70 miljard. In 1997 bedroeg de gezamenlijke omzet ruim f 63 miljard. De werkgelegenheid bij deze bedrijven steeg vorig jaar met eveneens met 10%, zon 11.000 mensen, een verdubbeling ten opzichte van 1997. Ondanks de omzetstijging daalden de bedrijfsresultaten gedaald met 1,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. De Limburgse economie groeide in 1998 met 5%, een stijging van 1,2% ten opzichte van 1997. Hiermee ligt de groei van de Limburgse economie 1,3% boven de landelijke groei. Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG en de Limburgse Werkgeversvereniging/LWV jaarlijks uitvoeren onder de 100 grootste bedrijven in Limburg. Van de onderzochte bedrijven verwacht 70% dit jaar een toename van de omzet. Op de langere termijn zijn de ondernemers positiever gestemd. Ongeveer 85% verwacht dan een omzetstijging. De belangrijkste redenen hiervoor zijn volgens de bedrijven bedrijfsmatige veranderingen als gevolg van fusies en overnames, de economische conjunctuur en marketinginspanningen.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat Limburgse ondernemingen de strategische betekenis van Internet weliswaar onderkennen, maar dat niet meer dan de helft van de bedrijven aanwezig is op Internet. Van de ondernemingen die nog niet aanwezig zijn op Internet, is ruim driekwart van plan om dit binnen een jaar te realiseren. Slechts één op de tien ondernemers, die momenteel geen website bezitten, heeft ook geen concrete plannen om het Internet op te gaan. De beveiliging van Internet wordt door vrijwel alle ondernemingen als een probleem ervaren. Volgens E.J.C. van Velzen van KPMG onderkennen de Limburgse bedrijven de kansen, maar weten ze niet hoe zij ze moeten benutten. Van Velzen: "Door een gebrek aan inzicht in de rendementen en de gevolgen voor de markt in Europa alsmede een gebrek aan specifieke kennis bij het hoger management blijkt het voor ondernemers moeilijk een strategie te kiezen ten aanzien van Internet. Dit maakt het voor de ondernemers ook moeilijk op verantwoorde wijze beslissingen te nemen ten aanzien van de aanzienlijke investeringen die nodig zijn voor deze nieuwe marktbenadering. Om de achterstand ten opzichte van andere landen in te halen, moeten bedrijven dan ook meer worden ondersteund, bijvoorbeeld door voorlichting over de mogelijkheden en op welke wijze ze kunnen worden benut".

Van de bedrijven die op het web aanwezig zijn, maakt slechts 15% op dit moment gebruik van e-commerce, het zaken doen via Internet. Wel gebruiken Limburgse ondernemers Internet veelvuldig als informatiebron en communicatiemiddel. Van de bedrijven maakt 85% gebruik van e-mail. Driekwart van de bedrijven geeft aan dat Internet voor communicatie tussen bedrijven een belangrijker middel is geworden dan de traditionele communicatiemogelijkheden.

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039

Deel: ' Limburgse bedrijven voeren omzet fors op '
Lees ook