Provincie Limburg

Negen Limburgse schutterijen ontvangen subsidie voor kogelvangers


68/99

Maastricht, 5 mei 1999

NEGEN LIMBURGSE SCHUTTERIJEN ONTVANGEN SUBSIDIE VOOR KOGELVANGERS

De eerste negen schutterijen ontvangen binnenkort een bijdrage voor de aanschaf van kogelvangers. Onlangs hebben Gedeputeerde Staten de Stimuleringsregeling voor de aanschaf van kogelvangers door schutterijen vastgesteld.

Voor deze regeling is maximaal f 300.000,- beschikbaar. Alle Limburgse schutterijen zijn in februari van dit jaar van deze subsidiemogelijkheid in kennis gesteld. Per schutterij kan maximaal f 5000,- worden verleend, mits het Limburgs schieten wordt beoefend (bolletjes). In de andere gevallen is maximaal f 2.500,- mogelijk.

Het verschil wordt veroorzaakt doordat de kogelvanger voor bolletjes schieten aanzienlijk groter en dus kostbaarder is dan de andere schutterswijzen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Limburgse schutterijen ontvangen subsidie voor kogelvangers '
Lees ook