Provincie Limburg

Provinciale subsidie van Fl. 100.000 voor project tegen ouderenmishandeling


58/99

Maastricht, 12 april 1999

PROVINCIALE SUBSIDIE VAN FL 100.000 VOOR PROJECT TEGEN OUDERENMISHANDELING

Gedeputeerde Staten hebben eenmalig fl. 100.000 gereserveerd voor het project 'Samenwerking Tegen Ouderenmishandeling Limburg' (STOL). Dit project biedt advies en ondersteuning aan hulpverleners in situaties waarin zij met ouderenmishandeling (fysieke mishandeling, chronische verbale agressie, verwaarlozing en financiële uitbuiting) te maken hebben. De 'Initiatiefgroep Ouderenmishandeling' heeft het project STOL ontwikkeld. Deze groep wordt gevormd door vertegenwoordigers van verschillende zorgaanbieders uit de gehele provincie.

GS zijn van mening dat het project STOL in hoge mate aansluit op de Regiovisie Verzorging en Verpleging Ouderenzorg 1999-2000. Een juiste bejegening van de oudere is hierin een centraal thema. Bovendien sluit het project STOL aan bij de totstandkoming van zorgcircuits in de ouderenzorg op basis van een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders. Ook dit is een belangrijk thema binnen de Regiovisie. Door hulpvragen over ouderenmishandeling effectief te beantwoorden worden oplossingen of verbeteringen voor bestaande situaties geboden. Nieuwe gevallen van ouderenmishandeling kunnen worden voorkomen door goede voorlichting en consultatie om te komen tot vroegtijdige signalering en preventie.

Het project STOL werkt vanuit een duidelijke structuur die bestaat uit het opzetten van een eenduidig herkenbaar provinciaal (meld)punt dat samenwerkt met het landelijk meldpunt LSBO (Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling). Daarnaast worden regionale netwerken gevormd per WGR-regio waarbij aansluiting wordt gezocht bij reeds bestaande regionale netwerken. In deze regionale netwerken wordt expertise ontwikkeld en voor hulpverleners beschikbaar gesteld. Zo biedt straks elk regionaal netwerk van het STOL de volgende functies: voorlichting, consultatie en advies, onderzoek en beoordeling, coördineren en op gang brengen van de hulp, evalueren van het eigen handelen, registratie en ontwikkeling.

Het secretariaat van het project STOL wordt gevoerd door de GGD-ZZL. De Stichting Thuiszorg Midden-Limburg heeft het financieel beheer op zich genomen.

Deel: ' Limburgse subsidie voor project tegen ouderenmishandeling '
Lees ook