Limburgse werkgevers geschokt over schrappen deel bedrijventerrein

De Limburgse Werkgeversvereniging/LWV reageert geschokt op het schrappen van alweer 10 hectare bedrijventerrein in Limburg. Na Heerlen en Roermond wordt nu ook Maastricht de dupe van de doorgeschoten wetgeving op het gebied van de bescherming van bedreigde diersoorten. De werkgevers vrezen dat het wegvallen van een deel van het hoognodige bedrijventerrein Maastricht-Eijsden ernstige gevolgen zal hebben voor de verdere groei van de Maastrichtse industrie.

De werkgevers hebben schoon genoeg van de "spookbeesten" op de Limburgse industrieterreinen. In Heerlen mag het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis niet aangelegd worden vanwege de hamsters, waarvan vaststaat dat ze er niet meer zijn. In Roermond mag éénderde van het bedrijventerrein Roerstreek-Zuid er niet komen vanwege een aantal dieren, die ter plekke nog nooit geconstateerd zijn. Nu mag Maastricht niet bouwen aan Maastricht-Eijsden vanwege een verlaten dassenburcht.

De LWV is er stellig van overtuigd dat voortgaan op deze wijze de verdere economische groei van Limburg volledig zal frustreren. De werkgevers realiseren zich dat we met z'n allen de wetgeving hebben gemaakt om bedreigde diersoorten te beschermen. De algemene opinie onder de bedrijven is echter dat we in de toepassing van deze wetgeving te ver zijn doorgeschoten. Juridisch staan organisaties als Das & Boom, die zich steeds vaker * en met succes - verzetten tegen elke aantasting van leefgebieden van bedreigde diersoorten, in hun recht. Maar Europese richtlijnen, zoals het verdrag van Bern, waarop men zich beroept, worden te veel letterlijk uitgelegd en te weinig volgens de geest van de wet.

Maastricht heeft haar nieuwe bedrijventerrein hard nodig. De industriegrond in de stad is simpelweg op. Tien hectare inleveren voor beesten, die er niet meer zijn, is niet acceptabel. De LWV zal dan ook nogmaals een dringend beroep doen op de politiek de onderliggende wetgeving zo snel mogelijk aan te passen aan de realiteit.

Deel: ' Limburgse werkgevers geschokt wegens schrappen bedrijven '
Lees ook