Wijziging Raad van Commissarissen DHV


ir. J.H.M. Lindenbergh (foto: ING Groep)


Meer informatie
DHV
Jeannette van Enst
(033) 468 20 15

26 maart 2003 - De heer ir. J.H.M. Lindenbergh (59) is benoemd tot commissaris van advies- en ingenieursbureau DHV.


De heer Lindenbergh is sinds 1995 lid van de Raad van Bestuur van ING Groep en voorts lid van de statutaire Raad van Bestuur van ING Bank (sinds 1992) en van ING Verzekeringen (sinds 1997). Met ingang van 1 juli 2003 zal hij terugtreden uit zijn bestuursfuncties bij ING Groep wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Belangrijke nevenfuncties van de heer Lindenbergh zijn o.a.: lid van de Raad van Toezicht van de TU Delft, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, vice-voorzitter van het bestuur van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel en lid Raad van Commissarissen Deutsche Börse AG, Frankfurt.

De heer dr. ir. A.W. Veenman is op 25 maart jl. teruggetreden als commissaris wegens zijn benoeming tot president-directeur van de NV Nederlandse Spoorwegen. De heer Veenman was sinds 1993 lid van de Raad van Commissarissen van DHV.

De Raad van Commissarissen van DHV is thans als volgt samengesteld:
* H. Zwarts (voorzitter)
* ir. J.H.M. Lindenbergh
* prof. K.A.L.M. van Miert
* ir. A.B.M. van der Plas© DHV

Zoekwoorden:

Deel: ' Lindenbergh benoemd tot commissaris advies- en ingenieursbureau DHV '
Lees ook