Gemeente Den Haag


1 november 1999

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Loon (Die Haghe)

De heer J. van Loon (79) is door Koningin Beatrix benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester drs. W.J. Deetman van Den Haag reikt hem de versierselen die bij de onderscheiding behoren uit op maandag 1 november a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw van de voetbalvereniging Die Haghe op het Sportpark Ockenburgh aan de Wijndaelerweg in Den Haag.

Jan (Johannes) van Loon is zestig jaar lid van Die Haghe, die hij van 1947 tot 1977 diende als voorzitter. Onder zijn leiding verhuisde Die Haghe van het sportcomplex Escamp II na jaren van inwoning bij VIOS naar een eigen complex op Ockenburg, waar ook een fraai clubhuis en nadien een kleed- accommodatie werden gerealiseerd. Nadat de heer Van Loon de voorzittershamer had neergelegd is hij tot op de dag van vandaag zeer actief gebleven in talrijke functies en verrichtte vele werkzaamheden. Zo werkte hij nieuwe bestuursleden in, diende het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies, vertegen- woordigde de vereniging bij bondsvergaderingen en andere gelegenheden, maar deinsde er evenmin voor terug de speelvelden van belijning te voorzien. Vanwege zijn vele activiteiten, ervaring en kennis van de vereniging en de organisatie van de voetbalsport wordt hij door velen beschouw als 'Mister Die Haghe'. De heer Van Loon is reeds erevoorzitter van Die Haghe en in het verleden al onderscheiden met de Zilveren en de Gouden Bondsspeld van de KNVB en de Stadspenning van de gemeente Den Haag.

Zoekwoorden:

Deel: ' Lintje voor Jan van Loon van Die Haghe, Den Haag '
Lees ook