Gemeente Voorburg-Leidschendam


Lintje voor mevrouw Van der Lee van UVV Leidschendam

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 16 mei 2002
---

Donderdagmiddag 16 mei heeft burgemeester M.A.P. van Haersma Buma van Leidschendam-Voorburg tijdens een receptie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV) in verzorgingshuis Schoorwijck, een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw W.C. van der Lee-Neijenhuis. Zij is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van der Lee-Neijenhuis (87) is al vanaf het begin actief in deze Leidschendamse stichting die zij mede heeft helpen oprichten. De UVV heeft in de loop der jaren vele taken op zich genomen en is daardoor een onvervangbare plaats in de lokale samenleving gaan innemen. Het begon allemaal met de watersnoodramp van februari 1953, toen de UVV in samenwerking met andere organisaties kleding begon in te zamelen en hulp bood bij het opknappen van de vele huizen, die door het water waren verwoest.

Rond de jaren zestig startte het UVV met een sociëteit in bejaardencentrum Schoorwijck. Daarbij springen in het oog het bibliotheekwerk en het bezoek door een rijdend winkeltje: beide belangrijke vormen van dienstverlening binnenshuis. Vanaf 1973 geeft de UVV ook aandacht aan de patiënten in verpleeghuis Prinsenhof. Dagelijks begeleiden zo'n vijfendertig vrijwilligers de somatische en demente patiënten bij het winkelen, alsmede bij bezoeken aan de kapper, het ziekenhuis of de dokter.

Voorts was zij medeoprichtster van de sociëteit 'Het Zwaantje', die als club nog steeds bestaat onder de naam De Zwaan en samenkomt In de Schuitenjager. Verder is zij actief geweest in het FOTU, dat was het bevolkingsdoorlichtingsonderzoek, waarbij men de wijken inging om naar de mensen toe te gaan.

Dat het vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, blijkt wel uit de doelstellingen die de UVV nastreeft: het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met het menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerken.

Mevrouw Van der Lee-Neijenhuis is een toegewijde, trouwe en voorbeeldige vrijwilligster, die al haar energie en haar vrije tijd geheel pro Deo ten dienste stelt van haar medemens. Zij heeft zich gedurende een zeer lange periode verdienstelijk gemaakt ten behoeve van de Leidschendamse stichting Unie van Vrijwilligers (UVV).

Zij vervult een voorbeeldfunctie en beantwoordt aan het criterium "iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben".

Deel: ' Lintje voor mevrouw Van der Lee van UVV Leidschendam '
Lees ook