Gemeente NijmegenLintjesregen 2000

Op vrijdag 28 april is het weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. In 2000 krijgen tien mensen een onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. Onder hen dit jaar de Nijmeegse zanger Frank Boeijen. De lintjesregen vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis om 10.30 uur.

De personen die dit jaar een decoratie krijgen zijn:
* J. Akkers wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau in verband met zijn verdiensten voor carnavalsvereniging t Schependom, het amateurtoneel en het organiseren van activiteiten voor kinderen van tehuizen

* Frank Boeijen wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten op muzikaal/maatschappelijk gebied en zijn inzet voor diverse goede doelen

* Marcel Claassen wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet voor de studiegroep Particuliere Postbezorging, de Stichting Nijmegen blijft in Beeld, de Vierdaagsemis en het archief van de KNBLO

* Simon Kersten wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange inzet op bestuurlijk maar ook op praktisch terrein voor sportvereniging De Hazenkamp en de Nijmeegse Sportraad
* mevrouw H. Lefering-Mientjes wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar verdiensten op politiek, sociaal en cultureel gebied in Elst/Lent. Met name zette zij zich in voor de emancipatie van vrouwen. Daarnaast gaf zij op een bijzonder goede manier invulling aan haar functie bij haar werkgever VGZ
* R. Peters wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds
1974 een actief bestuurder van het Nijmeegs Amusements Orkest, een van de grondleggers van Buurtstichting t Fort en is altijd op zoek naar sponsoren en donateurs voor voetbalvereniging Orion
* R. Reinink wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor diverse muziekevenementen en muziekverenigingen in Nijmegen en voor zijn activiteiten voor voetbalvereniging Orion

* mevrouw A. Willems wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft zich zeer ingezet voor de modevakscholen in Nederland en zich vaak ingespannen voor allochtone leerlingen met sociale problemen.

Na afloop van de Lintjesregen is er een gezellig samenzijn met borrel en hapjes in de Schepenhal.

Twee personen ontvangen hun decoratie elders:
* J. Vugts wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van de SNS Reaal Groep. Hij is voorgedragen vanwege de vele verdiensten op bestuurlijk vlak met een grote maatschappelijke betekenis, zowel regionaal als landelijk. De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats in Den Haag.

* Ivan Poda wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange inzet voor de stedenband Nijmegen-Pskov en de verbreiding van de Nederlandse taal en cultuur in Pskov. De onderscheiding wordt in week 22 in Pskov uitgereikt door de consul-generaal H. Everaars. Wethouder Rein Verdijk zal als gedelegeerde van de gemeente Nijmegen op die dag in Pskov aanwezig zijn.

Deel: ' Lintjesregen 2000 in Nijmegen '
Lees ook