Gemeente Amersfoort


tems 5 mei 1999

Lintjesregen daalde neer op Amersfoort

Veertien decoraties
Zoals elk jaar zijn ook in 1999 weer koninklijke onderscheidingen uitgereikt ter ere van de algemene gelegenheid, beter bekend als lintjesregen. In Amersfoort viel deze eer te beurt aan veertien plaatsgenoten. Wij zetten de mensen die 29 april de onderscheiding ontvingen uit handen van burgemeester A. H. Brouwer-Korf nog eens voor u op een rij.

Officier in de orde van Oranje Nassau
De heer G.A. Vette (57). Tot vorig jaar was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Zorgverlening 's Heeren Loo in Ermelo. Daarnaast bekleedde hij verschillende bestuursfuncties in de gezondheidszorg.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer J.P. de Groot (53) kreeg zijn benoeming onder andere voor zijn werk als onderwijs-, sport- en cultureel bestuurder. Zo was hij ondermeer directeur van de Nederlandse Rugbybond, penningmeester van de Nederlandse Christelijke Sportunie en voorzitter van Cultureel centrum de Hof. De heer de Groot is ook schooldirecteur. Een greep uit zijn verdere activiteiten: oprichter/ bestuursclub van Ysclub VU, bestuurslid Protestants Christelijk Onderwijs in Amersfoort en lid van de commissie van beroep van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) .

Mevrouw N.A. Riemersma -de Gaaij Fortman (77). Deze voormalige bibliothecaresse was vele malen presidente van plaatselijke afdelingen van de Gereformeerde Vrouwenbond, onder andere in Vijfhuizen, Drachten, Bennekom, Leeuwarden, Rotterdam-Alexanderpolder en Harlingen. Sinds 1993 is ze gastvrouw in het Diaconaal Aandachtscentrum 't Dak, ook wel bekend als inloophuis voor 'zwakkeren in de samenleving' en was ze hoofdleidster bij de Blije Werelt, een gereformeerde organisatie die vakantieweken voor zieken en bejaarden organiseert. Als lid van Wijkbeheerteam Schothorst dacht zij mee over het leefbaar houden van de wijk.

De heer H.D.P Vening (73). was jarenlang actief in het onderwijs, de vakbond en de gereformeerde kerk. Vanaf 1956 werkte hij in het lager beroepsonderwijs. Van voorzitter van het schoolfonds SBBO Amsterdam tot lid van de Europese Beweging Nederland, allen mochten ze hem als lid verwelkomen. Daarnaast bekleedt hij sinds 1955 diverse bestuurlijke functies bij het CNV. Zo was hij penningmeester van de rechtsvoorganger van de dienstenbond, voorzitter van de ledenkring en is hij nog steeds contactpersoon. Verder maakte hij deel uit van het bestuur van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Sinds 1996 is hij de motor achter de adviescommissie die het Samen-Op-Weg proces in Amersfoort begeleidt.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer H.H. de Ridder (56) is niet alleen in het dagelijks leven professioneel musicus, ook in zijn vrije tijd besteedt hij veel tijd aan de muziek en aan het overbrengen van zijn liefde daarvoor. Was hij ooit als cantor-organist verbonden aan de Bloemgrachtkerk in Amsterdam, sinds 1974 is hij organist bij de Nederlands Hervormde kerk in Amersfoort. Sinds 1965 werkte hij als muziekdocent in het voortgezet onderwijs, waaronder het Vallei College. In 1974 werd hij benoemd tot directeur van de muziekschool in Leusden. Sinds hij in 1973 dirigent werd van het Stichts Mannenkoor, groeide het koor van 30 tot 80 leden en wist het een boven gemiddeld artistiek niveau te bereiken.

De heer A. Bos (64) is sinds 37 jaar bakker. Daarnaast is hij koster van de Hervormd Gereformeerde Kerkgemeenschap in Hoogland waarvoor hij ook veel andere zaken verzorgt. Verder collecteert hij voor het Koningin Wilhelminafonds waarvan hij bovendien penningmeester is. Sinds 1973 is hij voorzitter van Christelijk Gemengde Zangvereniging Zang en Vriendschap in Hoogland.

Mevrouw G.J. Bos-Rooke (64), echtgenote van A. Bos, is sinds de vijftiger jaren samen met haar man actief als collectant voor het Koningin Wilhelminafonds en sinds 1952 is zij voorzitter van de organisatie van de jaarlijkse collecte. Verder is zij sinds 1986 kosteres van de Hervormd Gereformeerde Kerkgemeenschap in Hoogland waarvoor zij ook vele andere taken op zich nam, zoals het jeugdouderlingschap, en nam zij het initiatief voor een oliebollenactie waarvan de opbrengst bestemd is voor de kerk. Tot 1995 bakte zij in eigen keuken jaarlijks circa 4000 oliebollen en 2500 appelbeignets. Verder regelt zij de bloemstukken voor kerkdiensten, broodmaaltijden bij begrafenissen en verzorgt zij de kleding van de Christelijk Gemengde Zangvereniging Zang en Vrienschap.

Mevrouw M. Smit-Rosema (70) kreeg de onderscheiding voor haar langdurige inzet voor de Gereformeerde Stichting Vakantiekring die vakanties organiseert voor zieken en bejaarden. Daarvoor exploiteert de kring 22 weken per jaar een eigen vakantieboot. Mevrouw Smit was jarenlang secretaresse en later bestuurslid van deze stichting. Sinds 1973 verzorgde zij ook de verzending van kerstpakketten.

De heer J. Hoogendoorn (56) was ooit huisschilder en later administratief medewerker. Geruime tijd was hij actief voor amateurtoneel en speelde hij trombone bij verschillende harmonie en fanfarekorpsen zoals bij Hosanna en Sint Caecilia in Hoogland en Music for Fun in Amersfoort. Verder maakt hij deel uit van de Dutch Civil Engineering Band van de wegenbouwbranche. Daarnaast was hij onder andere vrijwilliger in het Inloophuis Zielhorst en is hij actief voor kerkelijk centrum Het Brandpunt. Sinds 1979 is hij actief voor de Nierstichting.

De heer J.J. Stam (81) was en is ondanks zijn hoge leeftijd als vrijwilliger actief op velerlei terreinen. Zo was hij lid van de Dorpsraad Hooglanderveen, penningmeester en secretaris van de Sint Josephparochie en van de R.K. School in Hooglanderveen. Sinds 1970 is hij broedermeester van de bedevaarten naar Kevelaer en sinds 1980 organiseert hij de collecte voor het Astmafonds.

De heer A.J. Rouwhorst, is beter bekend als melkman. Begonnen in de Binnenstad vestigde hij zich later in het Soesterkwartier. Vijftien jaar lang was hij bestuurslid voor de Utrechtse Bond van Melkhandelaren en zeker tien jaar bestuurslid van de Hilversumse Melkslijtersvereniging. Sinds 1994 is hij penningmeester van de West Nederlandse Melkhoudersorganisatie.

De heer H. Bruggink (73) behartigt sinds 1980 de belangen van huurders en woningzoekenden in Amersfoort. In hetzelfde jaar werd hij voorzitter van de verenging Huurdersbelangen. Het waren zijn inspanningen die leidden tot een gematigder huurbeleid. Mede door zijn activiteiten kwam een participatiestatuut tot stand dat tot voorbeeld diende in het hele land.

De heer T.M. Burgler (50) is bedigd schade-expert en manager van de afdeling taxaties bij Van Hanselman Taxaties B.V. Hij was van 1973 tot 1986 secretaris van de Stichting Monumentenwacht Nederland en later voorzitter van de Vereniging voor het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in Midden-Nederland. Sinds 1991 is hij redacteur en lid van de kernredactie van het weekblad Reformanda, een toonaangevend blad binnen de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt in Nederland.

De heer J.J. Bouwman (70) moest in 1982 zijn werk bij Melitta in Baarn beindigen. Daarna studeerde hij voor pastoraal werk en fungeerde sindsdien op vrijwillige basis (fulltime) als onbezoldigd diaken in de Parochie van Heilig Kruis in Amersfoort. Daarnaast maakte hij zich verdienstelijk voor het amateurtoneel. Zijn leiderschap van toneelvereniging Hierna Beter droeg bij aan het voortbestaan hiervan.

Deel: ' Lintjesregen daalde neer op Amersfoort '
Lees ook