Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.090
Datum: 22 april 1999

Lintjesregen in Maassluis
Bij de algemene decoratieverlening 1999 op donderdag 29 april hebben negen inwoners van Maassluis een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Sterkenburg-Versluis in de Burgerzaal van het stadhuis.

De heer F. van Dalum
, geboren op 16 september 1932 in Maassluis, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van Dalum is gedurende geruime tijd maatschappelijk actief geweest. Na zich in eerste instantie verdienstelijk te hebben gemaakt t.b.v. de Gereformeerde Kerk heeft hij een aantal bestuurlijke activiteiten op het gebied van de Maassluise cultuur op zich genomen. Zo werd hij in 1984 lid van de Culturele Raad Maassluis en sinds 1986 vervult hij de functie van vice-voorzitter. Binnen de Culturele Raad was de heer Van Dalum lid van diverse werkgroepen. Na de verzelfstandiging van De Schuurkerk werd hij penningmeester van het bestuur van de Stichting Theater De Schuurkerk. Naast zijn betrokkenheid bij het culturele leven in Maassluis is de heer Van Dalum sinds 1958 actief geweest in diverse commissies en werkgroepen binnen de Gereformeerde Kerk. Namens de Gereformeerde Kerk was hij van 1959 tot 1965 penningmeester en secretaris van de Stichting Gezinsverzorging en Maatschappelijk Werk en van 1972 - 1979 bestuurslid van de Raad van Kerken in Maassluis.

Mevrouw J. Vons-Penning
, geboren op 20 augustus 1930 in Vlaardingen, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Vons is reeds vele jaren maatschappelijk actief en heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor het culturele leven in Maassluis. Sinds 1993 is zij zeer actief binnen de Culturele Commissie van de Stichting Maassluis Maritiem. Zij verzorgt het jaarlijkse Furieade Promenade Concert en overigens zorgt zij ook voor een uitstekende culturele invulling van de Furieade.
Mevrouw Vons heeft als zangeres vele hoofdrollen vervuld in amateur-musicals. Niet alleen op het artistieke vlak is zij actief maar ook op het organisatorische vlak laat zij zich gelden. Zo was mevrouw Vons vele jaren voorzitter van het Vlaardingse Musical Gezelschap en was zij van 1986 tot 1990 lid van de Culturele Raad Maassluis. In Maassluis presenteert mevrouw Vons sinds 1970 de Maassluise Muziekweek.

De heer J.W. Oostdijk
, geboren op 12 juli 1945 te Anna Paulowna, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Oostdijk heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Maassluise Sport- en Recreatieraad. Al vanaf 1982 is hij lid van deze raad. Hij werd in dat jaar gekozen op grond van zijn bestuurservaring en zijn brede kijk op alles wat met sport en recreatie te maken heeft. Sinds 1990 is de heer Oostdijk onafgebroken secretaris van de MSR. Naast zijn activiteiten voor de sportraad is hij actief in een groot aantal sportverenigingen. Zo is hij 25 jaar onafgebroken secretaris van de vereniging van recreatietuinders in Maassluis. Verder heeft hij namens de Maassluise Sport- en Recreatieraad in het bestuur gezeten van de Stichting Recreatieve Triathlon en de IJsclub Maassluis. Bij de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert vervult hij de functie van penningmeester. Reeds 10 jaar is de heer Oostdijk te vinden bij de Atletiek Vereniging Waterweg, veelal in bestuursondersteunende taken.

De heer P. de Groot
, geboren op 9 maart 1939 in Maassluis, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer De Groot is al gedurende lange tijd bestuurlijk actief op het terrein van in het bijzonder de sport. Sinds 1978 is hij lid van de Maassluise Sport- en Recreatieraad. Hij is daar contactpersoon voor een groot aantal veldsportverenigingen, waaronder de plaatselijke voetbalverenigingen. Ruim 10 jaar is hij onafgebroken vice-voorzitter van de MSR. Als zodanig heeft hij veelvuldig de voorzitter vervangen en de MSR naar buiten vertegenwoordigd. Naast zijn activiteiten voor de MSR is de heer De Groot zeer verdienstelijk geweest voor de voetbalvereniging Excelsior Maassluis. Ruim 40 jaar heeft hij hoofdzakelijk als bestuurder werkzaamheden verricht t.b.v. deze vereniging, waarvan hij al 48 jaar lid is. De heer De Groot was enkele jaren lid en steunlid van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid.
Van 1990 tot 1995 was de heer De Groot bestuurslid van de Stichting Internationale Westlandmarathon. In eerste instantie werd deze marathon in Maassluis gehouden. In 1993 ging de organisatie naar Naaldwijk, maar de heer De Groot heeft daar ook nog een aantal jaren meegedraaid om de nieuwe organisatoren gebruik te laten maken van zijn ervaring.
In de Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis is de heer De Groot niet alleen penningmeester geweest maar ook voorzitter.

De heer W. van der Stelt,
geboren op 29 mei 1910 te Maassluis, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van der Stelt is een begrip in Maassluis. Vooral sinds zijn pensionering zet hij zich onvermoeibaar in voor de berichtgeving in en over Maassluis en Maasland. Hij levert een grote bijdrage aan het levend houden van de geschiedenis van de stad en haar inwoners. De heer Van der Stelt schrijft al vanaf 1955 onder het pseudoniem M.A. Sluizer gedichten over Maassluis. Sinds circa 1956 is de heer Van der Stelt freelance fotograaf voor de Schakel. In bijna elke aflevering staan foto's van de heer Van der Stelt die hij maakt van actuele gebeurtenissen in Maassluis en Maasland. Hij heeft inmiddels een fotoarchief van zeker ruim 6.000 fotonegatieven. Op uitdrukkelijk verzoek vanuit de Maassluise samenleving stelt de heer Van der Stelt fotoboeken op met een terugblik op Maassluis in woord en beeld. Zijn eerste fotoboek verscheen in 1973, zijn vierde is eind 1998 verschenen.
De heer Van der Stelt kent iedereen en iedereen kent de heer Van der Stelt. In weer en wind gaat hij op zijn fiets de gemeente door en legt hij de ontwikkeling van de stad en haar inwoners vast. Bijna alle redactionele foto's in de Schakel zijn van zijn hand.

De heer L. Stigter,
geboren op 4 juli 1912 in Maassluis, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Stigter heeft zich praktisch zijn hele leven ingezet voor het levend houden van de geschiedenis van Maassluis en Maasland. Talloze boeken, foto's en krantenknipsels verzamelde hij. Zijn dia-avonden zijn een begrip in Maassluis en omstreken en worden zeer druk bezocht.

Jarenlang was de heer Stigter bovendien een actief lid van de Historische Vereniging Maasland. Hij verzorgde vele jaren de propaganda en de ledenwerving.
Sinds de beginjaren is de heer Stigter ook actief lied van de muziekvereniging Kunst na Arbeid. Hij was actief als marstamboer, concerttamboer en hij bespeelde de lyra. Daarnaast was hij actief bij de muziekvereniging Surcum Corda en het muziekensemble Mondiola. Van 1989 t/m 1992 maakte de heer Stigter deel uit van de patiënten-familieraad van het verpleeg- en reactiveringscentrum DrieMaasHave.

De heer A.A. van Dijk
, geboren op 19 september 1931 te Gouda, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van Dijk heeft zich lange tijd zeer verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger op diverse terreinen zoals de kerk, het onderwijs, de voetbalsport en voor een para-medische organisatie voor Israël. Zeer verdienstelijk was de heer Van Dijk voor de voetbalvereniging Excelsior Maassluis. Hij was daar jeugdleider, jeugdbestuurder, voorzitter, organisator van het wekelijkse nieuwsorgaan en projectmanager.
Bovendien is de heer Van Dijk gedurende een periode van ruim 20 jaar in verschillende Gereformeerde Kerken in de regio actief geweest. Reeds vele jaren is de heer Van Dijk actief voor de Stichting Magen David Adom Nederland. Hij voert sinds 1988 voor deze Stichting de administratie van de giften en de donateurs. De public relations van de Stichting behoort ook tot zijn werkterrein. Als vrijwilliger is hij ook nog betrokken bij het basisonderwijs op de Ichtusschool. Hij geeft daar 2 à 3 keer per week instructies en ondersteuning aan het computeronderwijs.

De heer C.M.W. van der Pol,
geboren op 15 november 1941 te Rotterdam, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Gedurende een lange reeks van jaren heeft de heer Van der Pol zich op bijzondere wijze ingezet voor de VVD, het onderwijs en het maatschappelijk leven in Maassluis.
Van 1978-1982 was hij penningmeester van het bestuur van de VVD, afdeling Maassluis. Hij was lid van de gemeenteraad van Maassluis van
1982 tot 1994.
De heer Van der Pol was enkele jaren lid van de Schoolraad Maassluis, waarvan enige tijd als voorzitter. Hij maakte in die periode eveneens deel uit van de Ouderraad van de Meester Blomschool en sinds 1997 is de heer Van der Pol penningmeester van het Maascollege. Reeds vele jaren is hij lid van het Algemeen Bestuur van het Ontmoetingscentrum Koninghof.
Verder vervult de heer Van der Pol veel onbezoldigde nevenfuncties op het gebied van Assurantiën en Pensioenen.

De heer L.F.M. Speel
, geboren op 29 maart 1931 in Voorburg, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Speel heeft zich gedurende een lange reeks van jaren bijzonder ingezet voor het maatschappelijk leven in Maassluis en in het bijzonder voor de Christendemocratische politiek. Zo was de heer Speel van 1974 tot 1990 lid van de gemeenteraad van Maassluis. Tot 1980 was hij lid van de fractie van de KVP en na 1980 van de fractie van het CDA. Lange tijd was hij voorzitter van de CDA-gemeenteraadsfractie. Na zijn afscheid werd de heer Speel gekozen tot voorzitter van het bestuur van het CDA. De Nederlandse padvinderij/scouting Nederland kan al sinds 1940 op de heer Speel rekenen. Vanaf 1965 vervult hij een leidinggevende functie bij de Paulusgroep in Maassluis; ook is hij actief binnen het district Rijnmond.
De heer Speel was een van de oprichters van de scoutinggroep in Hatvan, de stad waarmee Maassluis een vriendschapsband heeft. In het kader van deze stedenband vindt regelmatig over en weer bezoek plaats van scouts uit Hatvan en Maassluis.
De heer Speel is ook al ruim 25 jaar zeer actief binnen de Rooms Katholieke kerk.

Mededeling voor de pers:

Burgemeester Sterkenburg-Versluis reikt de onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis. De bijeenkomst begint om 11.00 uur. U bent hierbij van harte welkom.

Laatste wijziging: 29 April 1999

Deel: ' Lintjesregen in Maassluis - 10755 '
Lees ook