12/17/1999 25 keer 100.000,-- voor 25 ICT-starters

LIOF stelt 25 keer 100.000,-- beschikbaar voor 25 startende bedrijven in de informatie- en communicatie-technologie (ICT). Het gaat hier enerzijds om seed capital in de vorm van een renteloze achtergestelde lening en anderzijds om coaching-on-the-job. Om in aanmerking te komen dienen de nieuwe bedrijven in Limburg gevestigd te gaan worden. Het project - onder de naam ICT START 25 - gaat 3 januari van start ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van LIOF in het jaar 2000.

LIOF stelt zich met ICT START 25 tot doel de groei van de ICT-sector in Limburg verder te versterken door de drempels voor de start van nieuwe bedrijven te verlagen. Binnen de ICT-sector zijn met name mobiele telecommunicatie, embedded systems/software en internet/e-business de aandachtsgebieden die LIOF bij voorkeur wenst te ondersteunen. Concreet biedt het project een drempellage financiering die kan worden aangewend ten behoeve van de fase vóór de start van de onderneming, een fase waarin ondernemers in spé vaak de grootste moeite hebben om externe financiering aan te trekken. De lening krijgt de status van risicodragend eigen vermogen. Wezenlijk in het project is ook de vakinhoudelijke en management-ondersteuning van de ondernemer in spé door specialisten.

ICT START 25 is een project waarin uiteindelijk 25 ondernemingsideeën en/of -plannen zullen worden gehonoreerd met maximaal 100.000,-- per onderneming en bijbehorende coaching. Na een intake van meedingende ondernemingsideeën of -plannen door LIOF zal een selectie-commissie de beste kiezen. De selectiecommissie bestaat uit een aantal op ICT-gebied zeer wel onderlegde personen alsmede uit ondernemers en/of andere specialisten. LIOF beslist uiteindelijk over de toekenning van de gelden.

ICT START 25 gaat 3 januari van start. Centraal in de werving en in de informatieverstrekking staat een internet-projectsite die via www.liof.nl bereikbaar is. Medio januari 2000 is de site ook in de engelse taal beschikbaar. Via advertenties in dagbladen en spots op L1-radio wordt verwezen naar deze website. Inschrijven kan ook uitsluitend via de internet-site. Meedingende voorstellen dienen uiterlijk op 29 februari 2000 (Schrikkeldag) bij LIOF binnen te zijn. Afhankelijk van het aantal te beoordelen voorstellen zal in de loop van maart of april duidelijk zijn welke ideeën en initiatieven door LIOF zullen worden ondersteund.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Maastricht, 17 december 1999

Inlichtingen:

ICT START 25

Deel: ' LIOF 'f 100.000,- voor 25 ICT-starters' '
Lees ook