Persbericht van de Gemeente Lisse

Cliëntenpanel uitkeringsgerechtigden Lisse (CPUL)

Gemeenten hebben van de rijksoverheid steeds meer vrijheid gekregen om hun eigen beleid in te vullen op het gebied van uitkeringen, sociale voorzieningen en minimabeleid. Het is belangrijk een aantal personen uit de doelgroep, voor wie deze voorzieningen bedoeld zijn, te betrekken bij de verdere ontwikkeling van dit beleid. Daarom heeft de gemeente Lisse een zogeheten cliëntenpanel in het leven geroepen. Om dit panel te kunnen instellen heeft in "De Lisser" van 4 november 1998 een oproep gestaan waarop iedereen vanuit de doelgroep van het minimabeleid kon reageren. Ook zijn alle cliënten van de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid persoonlijk aangeschreven over de mogelijkheid om zitting te nemen in het panel.

Uit de aanmeldingen is onlangs een zestal uitkeringsgerechtigden geselecteerd. Hiermee is het cliëntenpanel van de gemeente Lisse gevormd. Dit panel zal meedenken en adviseren over zaken op het gebied van sociale zekerheid. Naast de maandelijkse vergaderingen komt het panel ongeveer 4 keer per jaar samen om met gemeenteambtenaren en/of gemeentebestuurders van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van sociale zekerheid.

Het secretariaat van het cliëntenpanel is voorlopig gevestigd op het adres Van der Veldstraat 68, telefoonnummer: 0252 - 42 13 64.

Deel: ' Lisse stelt clientenpanel uitkeringsgerechtigden in '
Lees ook