LISV

Criteria verzekeringsplicht zzp'ers in de afbouw

Het Lisv heeft criteria vastgesteld voor het bepalen van de zelfstandigheid van zelfstandigen zonder personeel in de afbouwbedrijfstakken. In de praktijk is er grote behoefte aan een algemeen kader voor de beoordeling van de verzekeringsplicht (waaraan voorafgaand aan het ontstaan van de te beoordelen arbeidsrelatie getoetst kan worden). Onder afbouwbedrijfstakken vallen het schilders-, stukadoors-, steenhouwers- en natuursteenbedrijf. Juist in deze bedrijfstakken is vaak moeilijk vast te stellen of een zelfstandige zonder personeel moet worden beschouwd als zelfstandige of als werknemer.

Primair moet worden vastgesteld, wanneer sprake is van verzekeringsplichtige arbeid in de zin van een echte dienstbetrekking. Is er geen sprake van een echte dienstbetrekking, dan moet worden getoetst of er een gelijkgestelde dienstbetrekking is en daarmee verzekeringsplicht. Hierbij is van belang of er sprake is van het verrichten van werkzaamheden in de zelfstandige uitoefening van het beroep of bedrijf.

Het Lisv heeft criteria opgesteld voor de beoordeling van zelfstandigheid door de uitvoeringsinstellingen. In deze criteria wordt gelet op het doen van investeringen, aantallen opdrachten en opdrachtgevers en de inrichting van de administratie en de opzet van het bedrijf van betrokkene.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dianne Paarhuis, tel. 020 504 76 78, of Luc Schmidt, tel. 020 504 76 17.
30 mrt 00 16:44

Deel: ' Lisv benoemt verschil werknemer - zelfstandige in de afbouw '
Lees ook