Persbericht d.d. 10/02/00

Budget 2000 voor sluitende aanpak WW f 251 mln.

Het budget voor de sluitende aanpak WW is voor het jaar 2000 door het Lisv vastgesteld op f 251 mln. Hiervan is f 228 mln. bestemd voor de inkoop van trajecten bij bemiddelingsinstanties en is f 23 mln. gereserveerd voor de kosten uitvoeringsinstellingen maken. Het Lisv heeft eveneens een verdeling van het budget over de verschillende uitvoeringsinstellingen vastgesteld.

De door het Lisv vastgestelde budget wordt uitsluitend ingezet voor mensen met een WW-uitkering die op of na 1 januari 1999 werkloos zijn geworden. Hiervoor kunnen diensten als sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding en intensieve bemiddeling worden ingekocht. De gemiddelde trajectprijs is gesteld op f 8.000,-. Met het vastgestelde budget kunnen dus 28.500 trajecten worden ingekocht.

De verdeling van het budget over de uitvoeringsinstellingen is als volgt: Gak f 166.440.000,-, Cadans f 31.920.000,-, Sfb f 15.960.000,- en GUO f 13.680.000,-. Mocht het budget niet toereikend zijn dan kunnen de uitvoeringsinstellingen tot 1 augustus een aanvullend budget aanvragen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Lisv-budget 2000 voor sluitende aanpak WW vastgesteld '
Lees ook