Gemeente Rotterdam--
Stadhuis Rotterdam -- Actueel:
Lloydkwartier nieuwe naam Schiehaven Mullerpier

Lloydkwartier nieuwe naam Schiehaven Mullerpier
Het plangebied Schiehaven-Mullerpier wordt omgedoopt tot Lloydkwartier. Dit heeft de voorzitter van de stuurgroep Schiehaven Mullerpier, wethouder Hans Kombrink, bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst voor de betrokken projectontwikkelaars, bouwers, en in het gebied gevestigde bedrijven. De naam Lloydkwartier is gekozen na uitvoerig marktonderzoek.
wonen, werken, recreëren

Het Lloydkwartier is één van de belangrijkste binnenstedelijke rivieroeverlocaties. In het voormalige havengebied van ongeveer 30 hectare op de grens van het stadscentrum en Delfshaven worden de komende jaren 1750 woningen gebouwd. Verder is er ruimte voor 65.000 m2 bedrijvigheid, een stedelijk evenemententerrein en enkele recreatieve voorzieningen. Het project draagt bij aan de beleidsdoelstelling van het gemeentebestuur om de woonfunctie in het centrum van de stad te versterken.
Bij de bouw wordt rekening gehouden met milieuaspecten: de woningen worden gebouwd van duurzame materialen en door toepassing van efficiente verwarmingssystemen en compacte bouw kan het energieverbruik laag worden gehouden.In de nieuwe woonwijk wordt gestreefd naar zo min mogelijk autoverkeer.
werkgelegenheid en cultuur

Behalve het behoud van een aantal bestaande bedrijven komt er in het Lloydkwartier ruimte voor kleinschalige bedrijven, vooral in de audiovisuele en culturele sector. Deze bedrijven worden gehuisvest in de monumentale havenpanden die grotendeels in tact blijven. Een eerste aanzet is al gegeven door Blue Horse Productions die de voormalige energiecentrale heeft omgebouwd tot opnamestudio. Het Blauwhoedenveem is herbestemd tot een woon-werkgebouw en het Bouwfonds onderzoekt met NV Stedelijk Wonen de mogelijkheden voor herbestemming van het Jobsveem. Het Onafhankelijk Toneel blijft gehuisvest in het Lloydkwartier.

terug naar Persberichten

Deel: ' Lloydkwartier nieuwe naam Schiehaven Mullerpier '
Lees ook