Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

LNV trekt 2,5 ton uit voor het NAJK

Het amendement waarin het ministerie van Landbouw eenmalig 2,5 ton uittrekt ten gunste van het NAJK, is op 14 december aangenomen. Alle fracties in de Tweede Kamer steunden het amendement. Het geld dat het NAJK in 2000 van het ministerie ontvangt, moet besteed worden aan de instandhouding van het netwerk van jonge boeren, tuinders en hun partners dat het NAJK in de loop der jaren heeft opgebouwd. Met de gift van 2,5 ton wordt een groot deel van de subsidiekorting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ongedaan gemaakt en ziet de toekomst van het NAJK er een stuk rooskleuriger uit. Toch blijft een reorganisatie nodig, meent NAJK-voorzitter Monique Veraart. ,,Het doel van de reorganisatie is om het NAJK sterker te maken voor de toekomst. Efficië nter werken blijft nodig.''

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' LNV 2,5 ton voor het Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) '
Lees ook