Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

mr. H.H.G. Kocks benoemd als regiodirecteur RVV Noord

26 maart 1999 - De heer mr. H.H.G. Kocks (50) is met ingang van 1 juni 1999 benoemd tot regiodirecteur van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees regio Noord. De heer Kocks is op dit moment directeur van het agentschap Bureau Heffingen te Assen, een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. Sinds de oprichting van Bureau Heffingen in 1987, heeft hij zich ingezet voor de ontwikkeling van deze dienst. De heer Kocks is zijn LNV-loopbaan in 1980 begonnen bij de toenmalige Directie Beheer Landbouwgronden. Van 1985 tot 1987 was hij werkzaam als fiscaal adviseur bij het departement.

Deel: ' LNV Kocks regiodirecteur RVV Noord '
Lees ook