Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 11 maart 1999

Saldobetalingen ooien 1998

De definitieve hoogte van de ooipremie voor het verkoopseizoen
1998 is bekend. Per ooi wordt een bedrag van fl. 49,57 uitbetaald. Melkschapenhouders ontvangen 80% van deze premie, oftewel fl. 39,66. In het verkoopseizoen 1997 werd een definitieve premie van respectievelijk fl. 32,88 en fl. 26,30 uitbetaald. De hoogte van de premie wordt altijd achteraf bepaald op basis van de marktprijzen. Producenten waarvan het bedrijf in een probleemgebied ligt, ontvangen een toeslag op de normale premie van fl. 14,59. Melkschapenhouders in een probleemgebied ontvangen een toeslag van 90% van dit bedrag, oftewel fl. 13,13.

In december 1998 is reeds een voorschot op de definitieve premie uitbetaald van ongeveer 60%. Dit geldt voor bedrijven buiten een probleemgebied. Voor de bedrijven binnen een probleemgebied geldt dat er een voorschot van ongeveer 66% is betaald.
De betaling van het saldo van de ooipremie zal vanaf 30 maart plaatsvinden. Het gaat landelijk om bijna 16.300 aanvragen.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' LNV Saldobetalingen ooien 1998 '
Lees ook