Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 11 mei 1999

Mededeling voor de vakpers
Uiterste indiendatum van Aanvraag oppervlakten naar 14 mei 1999

De uiterste indiendatum voor een Aanvraag oppervlakten 1999 is verplaatst van 10 mei naar 14 mei 1999. Bovenstaande melding is onder voorbehoud van definitieve plaatsing in de Staatscourant.


* uw aanvraagformulier moet op 14 mei 1999 volledig ingevuld ingediend zijn.

* aanvraagformulieren die binnenkomen na 14 mei 1999 neemt LASER tot en met 8 juni 1999 in behandeling. Echter per werkdag van overschrijding zal er een korting van 1% plaatsvinden op de akkerbouwsubsidie en/of de oppervlakte voederareaal.

* aanvraagformulieren die binnenkomen na 8 juni 1999 worden niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie? Voor meer informatie over de Aanvraag oppervlakten kunt u bellen met de klantenservices van de regiokantoren.

LASER - Noord: (050) 599 23 80
LASER - Oost: (0570) 66 77 77
LASER - Noordwest: (020) 495 36 66
LASER - Zuidwest: (078) 639 52 00
LASER - Zuidoost: (0475) 35 55 55

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' LNV Uiterste indiendatum aanvraag oppervlakten verplaatst '
Lees ook