LOBAS

Nieuwe naam Lobas

Persbericht wijzigingen en ISO 9001/Aequor

Persbericht, 27 september
2001

Organisatie ISO gecertificeerd

Lobas verhuist en krijgt nieuwe naam: Aequor

Lobas, verhuist per 1 oktober naar de nieuwbouw aan het Horaplantsoen 18 in Ede. Tegelijkertijd introduceert de organisatie die zojuist ISO gecertificeerd is een andere naam én huisstijl. De nieuwe naam is Aequor; het kennis- en communicatiecentrum voor de groene sectoren. Aequor (spreek uit: ee-kwor) is van oorsprong een Latijns woord. De betekenis en symboliek, zoals open vlakte, aardbodem en waterspiegel, passen bij de werkterreinen van Aequor en de vernieuwingen binnen de organisatie. Als brug tussen agrarisch onderwijs en bedrijfsleven zijn we steeds in beweging. Inspelen op ontwikkelingen en werken aan vernieuwing. Daarbij past een open dialoog met de omgeving. Kwaliteitsbewustzijn en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel; aldus Aequor. Het in september behaalde ISO 9001-2001certificaat onderstreept dat. ISO 9001 is een kwaliteitswaarborgingssysteem waarmee de organisatie aantoont de processen gestructureerd en herleidbaar te hebben georganiseerd zodat de vereiste, omschreven kwaliteit gewaarborgd is.

Aequor maakt zich sterk voor de goede afstemming van het groene middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van het bedrijfsleven. Aequor analyseert daartoe systematisch de ontwikkelingen in de beroepspraktijk en op de arbeidsmarkt. In overleg met deskundige vertegenwoordigers uit de verschillende branches en onderwijsinstellingen bekijkt Aequor welke gevolgen dit heeft voor de kwalificaties van de beroepsbeoefenaars. Onderwijs en bedrijfsleven spannen zich gezamenlijk in om medewerkers aan die norm te laten voldoen.

Ook de nieuwe website is vanaf 1 oktober in de lucht op https://www.aequor.nl.

Aequor, Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede, postbus 601, 6710 BP Ede, Tel. (0318) 64 95 00, Fax (0318) 64 19 18, E-mail: info@aequor.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Lobas verhuist en krijgt nieuwe naam Aequor '
Lees ook