Gemeente Delfzijl

INFORMATIE

28 mei 2002

Locatie jongerenbijeenkomst `speelruimteplan' gewijzigd

De inspraakavond voor jongeren in het kader van `ontwikkeling speelruimtebeleid' is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van 22 mei 2002, in buurtcentrum "De Grote Beer, Venusstraat 23" te Delfzijl. De bijeenkomst is op woensdagavond 5 juni om 20.00 uur.

Deel: ' Locatie jongerenbijeenkomst 'speelruimteplan' Delfzijl gewijzigd '
Lees ook