Gemeente Alphen aan den Rijn


Locatieonderzoek naar overdekte schaatsvoorziening afgerond

De gemeente heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor het multifunctionele kunstijsbaancomplex Alphen on Ice. Van de zes onderzochte locaties bleven drie locaties over, te weten Hoorn-West, Schans II en het volkstuinencomplex Kerk & Zanen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur voor de locatie van het volkstuinencomplex in de groenstrook Kerk en Zanen. Voordat het college haar definitieve standpunt voorlegt aan de gemeenteraad wil zij weten wat de Alphense bevolking vindt van deze voorkeurslocatie. Voor belangstellenden wordt op 19 februari 2003 van 20.00 tot 22.00 uur een inloopavond gehouden in het stadhuis. Tijdens de inloopavond bestaat de mogelijkheid om te reageren. Belangstellenden kunnen ook reageren via de website of naar aanleiding van de gemeentelijke berichtgeving in het Witte Weekblad.

Uit de vraag aan de inwoners van Alphen aan den Rijn "Wat te doen met 10 miljoen?" scoorde een schaatsaccommodatie hoog bij gewenste voorzieningen. In de uiteindelijke uitslag is hier met meer dan 10% van de stemmen voor gekozen. De gemeenteraad heeft dan ook in oktober 2001 voor de ondersteuning van een dergelijk initiatief een bedrag beschikbaar gesteld van 1.500.000 gulden oftewel 680.670. Het gemeentebestuur is er veel aan gelegen om de gekozen projecten uit de actie "Wat te doen met 10 miljoen?" daadwerkelijk te realiseren. Echter, realisering van deze accommodatie kan de gemeente niet alleen.

In de zomer van 2001 is de gemeente benaderd door Gijsman & Van Leeuwen Beheer met een initiatiefvoorstel voor de bouw en exploitatie van een omvangrijke overdekte schaatsvoorziening. Het complex omvat enkele schaatsbanen en andere sport- en leisurevoorzieningen zoals een sportwinkel, een kinderspeelparadijs, congresruimte en horecavoorzieningen. De gemeente is serieus ingegaan op dit voorstel en heeft opdracht gegeven voor een nader locatieonderzoek. Uit dit locatieonderzoek zijn drie mogelijke locaties naar voren gekomen. Het college geeft nu de voorkeur aan de locatie van het volkstuinencomplex in de groenstrook Kerk & Zanen. Alles afwegend denkt het college dat deze locatie in vergelijking met de overige locaties het meest geschikt is. Voor de huidige volkstuinen ziet het college een goed alternatief. Een goede verkeersontsluiting- en afwikkeling en een kwalitatief goede inpassing van de nieuwe ijsaccommodatie bij de verdere planontwikkeling ziet het college als belangrijke uitgangspunten om de directe omwonenden en de aanwezige bedrijven tegemoet te komen.

Het college legt haar voorkeur nu voor aan de bevolking en wil weten wat de bevolking vindt van haar keuze. Op basis van de reacties zal het college haar standpunt definitief bepalen en dit vervolgens voorleggen aan de raad. Na besluitvorming door de raad, zal de bestemmingsplanprocedure inclusief inspraaktraject worden gestart.

Persbericht 9, 10 februari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 11 februari 2003 laatste wijziging

Zoekwoorden:

Deel: ' Locatie onderzoek overdekte schaatsvoorziening Alphen afgerond '
Lees ook