Provincie Utrecht


Persbericht
09 februari 1999

Locatie voor golfbaan in Eemnes in beginsel aanvaardbaar GS KEUREN BESTEMMINGSPLAN GOED

GS hebben het bestemmingsplan "Golfbaan" van de gemeente Eemnes goedgekeurd. Het plan voorziet in de aanleg van een 18-holes golfbaan, een 6-holes oefenbaan, een drivingrange en een clubhuis met bijbehorende vooorzieningen. Het terrein wordt globaal begrensd door de rijkswegen A1, A27 en de Goyergracht-zuid. In het bestemmingsplan zijn aanvullende bepalingen omtrent de aanleg, het beheer en het onderhoud opgenomen. Deze zijn neergelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente Eemnes en de initiatiefnemer voor de aanleg van de golfbaan. Ondanks de gemaakte afspraken heeft de Stichtse Milieufederatie moeite met de manier waarop is omgegaan met de ter plaatse aanwezige natuurwaarden. De Federatie is van mening dat er de provincie geen duidelijk beleid voert hoe er met de zogenaamde witte gebieden omgegaan moet worden. De witte gebieden zijn natuurgebieden die niet in de Ecologische Hoofdstructuur zijn opgenomen. Het besluit van GS over het bestemmingsplan "Golfbaan Eemnes" is dan ook mede aanleiding geweest om met de Stichtse Milieufederatie te gaan praten over de wijze waarop de provincie in de toekomst omgaat met de natuurwaarden in de witte gebieden. Een datum voor dat gesprek moet nog vastgesteld worden. (Voor informatie: Frank Santman)
actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 69/ 030 258 24 34/ 258 33 25)

Deel: ' Locatie voor golfbaan in Eemnes in beginsel aanvaardbaar '
Lees ook