Gemeente Lisse

MILIEU

Loden drinkwaterleidingen met subsidie vervangen
Vroeger was het gebruikelijk dat er loden drinkwaterleidingen in huis werden gebruikt. De Gezondheidsraad adviseert nu om dergelijke leidingen te vervangen omdat er anders lood in het drinkwater komt. Hoewel lood in het lichaam nooit goed is, levert het water voor vrijwel niemand echt gevaar op maar zuigelingen tot 1 jaar lopen mogelijk wel enig risico. Teveel lood in een babylichaam kan namelijk leiden tot een wat lagere intelligentie en gedragsveranderingen. Deze risico´s zijn echter nauwelijks meetbaar en daarom wordt ook gesproken over een mogelijk risico.

Hoe herkent u een loden leiding? Deze is grijs van kleur terwijl een koperen waterleiding roodbruin is. Vaak zitten leidingen in de muur of de vloer en is het moeilijk te achterhalen om wat voor leidingen het gaat. Voor een installateur is dit echter gemakkelijk te achterhalen omdat hij er apparatuur voor heeft.

Om te bereiken dat vóór 2005 alle loden waterleidingen vervangen zijn, dragen de waterleidingbedrijven en het ministerie van VROM hun steentje bij. U kunt namelijk subsidie krijgen als u uw loden waterleidingen laat vervangen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Het uitgebreide informatieblad is verkrijgbaar bij de receptie in het gemeentehuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Loden drinkwaterleidingen met subsidie vervangen in Lisse '
Lees ook