Logo KvINL vervangt logo SEI

PERSBERICHT Rotterdam, 29 januari 2016

Logo KvINL vervangt logo SEI

Als gevolg van de fusie in 2014 zijn alle activiteiten van SEI en KBI voortgezet onder de vlag van Kwaliteit voor Installaties Nederland, afgekort KvINL. Met KvINL heeft de installatiesector één loket voor kwaliteitslabels. Een logisch gevolg van de fusie is een nieuw logo voor de erkenningen.

Het nieuwe KvINL-logo betekent hetzelfde als het nog bestaande SEI-logo. Dat wil zeggen dat het KvINL-logo een bewijs van erkenning is op een bepaald werkgebied van installatietechniek. Het installatiebedrijf toont aan over de juiste kennis en kunde te beschikken en heeft adequaat opgeleide medewerkers in dienst die dit werk uit kunnen voeren. De door onafhankelijke partijen toegekende erkenning geeft de opdrachtgever duidelijkheid en vertrouwen. Daarmee heeft een KvINL-logo een belangrijke toegevoegde waarde.

Pictogrammen

Anders dan het bestaande SEI-logo wordt het nieuwe KvINL-logo gebruikt samen met één of meer pictogrammen. Een pictogram geeft aan voor welk werkgebied het bedrijf erkend is. Het KvINL-logo met pictogram(men) kan het erkende bedrijf gebruiken op onder meer briefpapier, visitekaartjes, offertes, bedrijfsauto en website. Kijk voor alle erkenningen en de bijhorende pictogrammen op kvinl.nl onder erkenningsregelingen.

Geldigheid SEI-logo

Bedrijven met een SEI-logo kunnen het nieuwe KvINL-logo met bijbehorend pictogram(men) opvragen bij KvINL via info@kvinl.nl Het SEI-logo blijft zijn geldigheid voorlopig behouden, maar wordt niet meer verstrekt aan nieuwe erkende bedrijven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Logo KvINL vervangt logo SEI '
Lees ook