Ingezonden persbericht

Lokale overheid dupeert Drenthse boomkweker

Drenthse boomkweker al 8 jaar de dupe van onduidelijkheid over bestemmingsplan

ELIM, 20041126 -- De Drenthse boomkweker L. Vaartjes voelt zich al 8 jaar tegengewerkt bij de vestiging van zijn boomkwekerij. In 1996 diende Vaartjes een aanvraag in bij de gemeente Hoogeveen voor de vestiging van een bedrijf op een perceel aan de Carstensdijk in Elim. De gemeente liet de aanvraag 9 maanden onbehandeld in de la liggen, voordat de negatieve beschikking uiteindelijk kwam. Het getreuzel en de slechte onderbouwing van de weigering was in 1997 voor de Ombudscommissie aanleiding om Vaartjes op 21 punten in het gelijk te stellen. De gevraagde wijziging van het bestemmingsplan vond alsnog doorgang. Toen ging de provincie dwarsliggen.


Volgens de provincie beoogde het Provinciaal Omgevings Plan (POP) een vermindering van het aantal kwekerijen met oog op de cultuurhistorische waarde van het gebied, een voormalige veenkolonie. Dit argument snijdt echter geen hout volgens Vaartjes, omdat er ten tijde van Vaartjes' aanvraag nog geen sprake van een POP was. Het getreuzel van de gemeente Hoogeveen is oorzaak dat Vaartjes' aanvraag met toetsing aan een POP te maken kreeg. Bovendien is in de tussentijd het aantal kwekerijen aan de Carstensdijk in Elim afgenomen.

De provincie beroept zich tevens op het feit dat een aantal omwonenden bezwaar heeft aangetekend. Volgens die omwonenden is de vestiging van een kwekerij slechts een voorwendsel om een huis te kunnen bouwen op een plek waar dat niet mag. De Arrondissementsrechtbank te Assen oordeelde echter dat Vaartjes' aanvraag dezelfde behandeling verdient als andere eendere gevallen in de buurt, waar de provincie wel een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven.

Vier jaar lang woonde Vaartjes in een caravan op het perceel van zijn kwekerij, voordat hij uiteindelijk op last van de gemeente naar een huis 500m verderop moest verhuizen nadat een buurman zich over de illegale bewoning door Vaartjes beklaagde. Ondertussen heeft de provincie ondanks de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank van Assen de verklaring van geen bezwaar nog altijd niet toegekend. Vaartjes moet het doen met een toezegging van de gemeente om hem te helpen wanneer hij zich bereid verklaart, op een ander perceel opnieuw te beginnen.

Deel: ' Lokale overheid dupeert Drenthse boomkweker '
Lees ook