Gemeente Groningen

4
JUN
17.19

Persbericht

Loket Bouwen & Wonen scoort goed tot uitstekend 04-06-2002

In het jaarlijks terugkerend klanttevredenheidsonderzoek blijken zowel het Loket Bouwen & Wonen als de afdeling Bouw-, Woningtoezicht & Monumenten van de dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken goed tot uitstekend te scoren. Het onderzoek, in de vorm van een telefonische enquête, is uitgevoerd door Pro Facto van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek was onderverdeeld in zogenaamde tevredenheidsscores en houdingscores.

In het onderzoek is voor het eerst niet alleen de tevredenheid over de klantgerichtheid van het Loket Bouwen & Wonen gemeten maar tevens de tevredenheid over de afdeling Bouw-, Woningtoezicht & Monumeten (BWM) Bij het Loket gaat het om aanvraag en afhandeling van bouwvergunningen, bouwmeldingen en sloopvergunningen. Bij BWM kan men terecht voor ligplaatsvergunningen, monumentenvergunningen en kamerverhuurvergunningen. In de categorie tevredenheidsscores zijn ondermeer de telefonische bereikbaarheid, informatieverstrekking en de afhandeling van vragen en problemen gemeten. Over het algemeen zijn de resultaten goed tot uitstekend. Punten die voor verbetering vatbaar zijn, is ten eerste de bekendheid van de vaste contactpersoon. Ten tweede moet de informatie over de termijnen van voorzieningen bij een kamerverhuurvergunning verbeteren.

In de categorie houdingscores zijn vijf persoonskenmerken aan de orde gesteld. Over het algemeen worden de medewerkers als duidelijk, deskundig en behulpzaam gekwalificeerd. Voor het Loket Bouwen & Wonen zijn de scores ten opzichte van het klanttevredenheidsonderzoek van 2000 gestegen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Loket Bouwen & Wonen scoort goed tot uitstekend, Groningen '
Lees ook