Gemeente Amersfoort


Items 6 januari 1999

Paspoort of rijbewijs aanschaffen op zaterdag

Loketten en Informatiewinkel open vanaf op 9 januari Het is zover: vanaf 9 januari zijn het gemeentelijke bureau Burgerzaken en de Informatiewinkel in de hal van het stadhuis geopend op zaterdag. Van 10.00 tot 13.00 uur kunt u er terecht voor onder andere paspoort en rijbewijs. Na de openstelling op donderdagavond, is dit de volgende manier waarop de gemeente haar klantgerichte beleid omzet in daden.

De openstelling op zaterdag is een lang gekoesterde wens van veel Amersfoorters, zo bleek uit een enquete. Niet meer in de middagpauze maar gewoon rustig op je vrije dag naar het gemeentehuis om daar te regelen wat je nu eenmaal moet doen.

U kunt op zaterdag niet voor alles terecht. Voor bijvoorbeeld geboorteaangiften of nationaliteitszaken heeft de gemeente informatie nodig van andere gemeenten. Deze zijn echter niet geopend op zaterdag, zodat deze dingen moeten wachten tot maandag. Welke zaken wel en niet verkrijgbaar zijn, kunt u zien in het kader elders op deze pagina.

Vooralsnog gaat het om een proef van een jaar. In die periode wordt gekeken of de zaterdagopenstelling gehandhaafd blijft.

Waarvoor kunt u op zaterdag terecht?

U kunt bij bureau Burgerzaken terecht voor:

Uittreksels en afschriften uit de gemeentelijke basisadministratie (het persoonsregister) en uit de registers van de burgerlijke stand

Diverse verklaringen (verklaring omtrent het gedrag, bewijs van in leven zijn of eigen verklaring voor afgifte rijbewijs);

Pas 65

Werkmap

Aangifte van verhuizing binnen Amersfoort *)

Aangifte verhuizing naar Amersfoort vanuit een andere gemeente in Nederland *)

Waarmerken van stukken

Legaliseren handtekening

Afspraken maken voor aan- afsluitingen bij de REMU

Betalingen voor de REMU bij de kas (rekening van de REMU meenemen)

Aanvragen plaatsen voor de zaterdagse snuffelmarkt (bij de kas)

Aanvragen parkeervergunning

Belasting en invordering (alleen informatie, niet voor gesprekken)

Ophalen formulieren voor het aanvragen van een verklaring omtrent inkomen en vermogen

U kunt bij de Informatiewinkel terecht voor:

vragen over de gemeente
(ook voor algemene informatie over Bouw-en Woningtoezicht)

inzage in stukken

afhalen folders

Niet op zaterdag:
Burgerzaken is niet geopend voor: aangifte van geboorte, overlijden, huwelijksaangelegenheden (behalve trouwen op zaterdag), eerste inschrijving vanuit het buitenland, nationaliteitszaken, verkiezingen en afgifte verklaring omtrent inkomen en vermogen.


*) kan ook schriftelijk via het PTT verhuisbericht.

Deel: ' Loketten gemeente Amersfoort geopend op zaterdag '
Lees ook