Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

22-04-99, nr. 99-32

Wilde nachtschade is mogelijk biologische alternatief voor chemische grondontsmetting

Lokgewas kan besmetting met aardappelmoeheid terugdringen

Agronoom dr. Klaas Scholte van het Departement Plantenwetenschappen van de Landbouwuniversiteit Wageningen is er in geslaagd een plantensoort te vinden die kan worden ingezet als biologische bestrijder van aardappelcystenaaltjes. Deze aaltjes zijn de veroorzakers van de beruchte aardappelmoeheid, een bodemziekte in de teelt van aardappelen. Door aardappels in een teeltsysteem voortaan te telen in afwisseling met planten van een wilde verwant, de raketbladige nachtschade (Solanum sisymbriifolium), is het mogelijk de besmetting van percelen vrijwel tot nul terug te dringen. De nachtschade slaagt er namelijk in larven uit de beschermende voortplantingsstructuren (cysten) te lokken, maar weet vermenigvuldiging van de aaltjes te voorkomen. De onderzoeksresultaten zijn zo hoopgevend, dat op korte termijn waarschijnlijk toepassing in de praktijk zal gaan plaatsvinden. Begin mei presenteert dr. Klaas Scholte deze onderzoeksdoorbraak op de internationale conferentie van de European Association for Potato Research in Sorrento (Italië).

Aardappelmoeheid
In Nederland zijn twee soorten aardappelcystenaaltjes, Globodera rostochiensis (het gele aardappelcystenaaltje) en Globodera pallida (het witte aardappelcystenaaltje), verantwoordelijk voor het optreden van aardappelmoeheid. De aaltjes komen in vrijwel alle grondsoorten voor en kunnen aanzienlijke schade in de teelt van aardappels veroorzaken. Ze zorgen voor aanmerkelijke opbrengstverliezen en zijn bovendien verantwoordelijk voor indirecte schade omdat het niet is toegestaan pootgoed te telen op percelen die besmet zijn met deze aaltjes. Dit geldt niet alleen voor de teelt van pootaardappelen, maar ook voor de teelt van bijvoorbeeld bloembollen en boomkwekerijgewassen. Afnemers van deze producten zijn bang dat hun grond ook besmet zal worden met deze aaltjes. In het buitenland geldt aardappelmoeheid nog altijd als een quarantaineziekte.

Grondontsmetting
De aaltjes overleven in de grond door middel van cysten, eigenlijk afgestorven vrouwelijke diertjes waarin een groot aantal (circa 250) eieren zitten. Wanneer een waardplant zoals de aardappel wordt geteeld in met cysten besmette grond, verlaten de larven de cyste omdat de wortels van de waardplant stoffen afscheiden die het aaltje herkent. Dankzij deze lokstoffen kunnen de larven de wortels binnendringen en zich daar verder ontwikkelen tot uiteindelijk nieuwe cysten worden gevormd. Hierdoor neemt de bodembesmetting toe. Aardappelcystenaaltjes worden momenteel vooral bestreden door de teelt van resistente rassen en chemische grondontsmetting. Tot nu toe blijkt het aaltje de resistentie van rassen steeds weer te kunnen doorbreken, waardoor kwekers keer op keer op zoek moeten naar nieuwe resistentiebronnen. Dit belemmert de verbetering van rassen op andere belangrijke cultuureigenschappen, terwijl er momenteel een groot aantal rassen beschikbaar zijn die wel gewenste eigenschappen hebben maar die geen of onvoldoende aaltjesresistentie vertonen.

Lokgewas
De Wageningse agronoom Klaas Scholte is daarom op zoek gegaan naar een andere ingenieuze bestrijdingswijze. Door plantensoorten te telen die dezelfde lokeigenschappen hebben als de waardplanten maar een resistentie tegen aaltjes bezitten, is het mogelijk de bodemvoorraad aan aaltjes uit te putten. Dankzij de resistentie wordt namelijk ontwikkeling van nieuwe cysten voorkomen, waardoor de bodembesmetting afneemt. Uit experimenten blijkt dat een wilde verwant van de aardappel, de eveneens uit Zuid-Amerika afkomstige nachtschadesoort Solanum sisymbriifolium ('raketbladige nachtschade'), uitstekend kan functioneren als lokgewas. In een veldexperiment bleek dat de inzet van een lokgewas in afwisseling met de teelt van een vatbaar aardappelras leidde tot bestrijdingseffecten van 93-96%. Wanneer het lokgewas wordt gecombineerd met een hoog resistent aardappelgewas kon zelfs geen grondbesmetting meer worden aangetoond. Door middel van kweekonderzoek zal dit kansrijke lokgewas nu geschikt worden gemaakt voor de praktijk.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Dr.ing. K. Scholte zal zijn onderzoek presenteren op de 14th Triennial Conference van de European Association for Potato Research, die van 2 tot 7 mei gehouden wordt in Sorrento (Italië). Meer informatie: Gert van Maanen, afdeling voorlichting en pr, tel. 0317-485003.

Behandeld door: afdeling Voorlichting en PR, Gert van Maanen, tel. 0317-485003 (werk) of 0317-412704 (privé)

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL


Overzicht Persberichten


Aangemaakt april 1999 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl


Deel: ' Lokgewas kan besmetting met aardappelmoeheid terugdringen '
Lees ook