P E R S B E R I C H T
Apeldoorn, 27 juni 2002

Veiliger navigeren met grote zeeschepen

LOODSWEZEN STAPT MET HITT RUIMTEVAARTTIJDPERK BINNEN

Hypermoderne 'space-age' technologie van het Apeldoornse bedrijf HITT gaat loodsen ondersteunen. De eerste toepassing wordt binnenkort verwacht op de Westerschelde. Grote zeeschepen met een diepgang van meer dan tien tot vijftien meter doen meer en meer deze zeehavens aan. Maar zulke schepen hebben op de Westerschelde soms niet meer dan een halve meter water onder de kiel. Vandaar dat het Loodswezen Scheldemonden met gebruik van de laatste technologische ontwikkelingen deze havens nog beter en veiliger toegankelijk wil maken.

Het Loodswezen Scheldemonden heeft bij QPS, dochteronderneming van HITT NV, een order geplaatst voor twee navigatiesystemen voor loodsen, Qastor genaamd. Met deze order heeft het Nederlands Loodswezen een eerste stap gezet in een moderniseringsslag die zijn weerga in de wereld niet kent. Met technologie die in de ruimtevaart niet zou misstaan wordt nu nog nauwkeuriger navigatie van schepen mogelijk.

Het loodswezen loopt daarmee vooruit op een Europees project, Innovative Portable Pilot Assistance (IPPA), dat door de EC gefinancierd wordt. Binnen het IPPA research project worden standaarden ontwikkeld voor het Europese verkeersmanagement voor de komende decennia. Nog dit jaar worden ook loodsen in Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-IJmond door HITT uitgerust met deze technologie.

Het Loodswezen Scheldemonden gaat de draagbare systemen inzetten voor het project "Schelde Navigator Marginale Schepen". Qastor bestaat uit een draagbare PC met 2 technologisch hoogwaardige GPS-units die de loods op de uiteinden van de brugvleugels van het schip plaatst. Daarna ziet de loods op zijn beeldscherm tot op de decimeter nauwkeurig elke verplaatsing van het hele schip, van boeg tot achterschip, waardoor hij in staat is om met een bijzonder hoge nauwkeurigheid te navigeren en te positioneren. Qastor kan zowel de koers, draaisnelheid als snelheid tot op 0,1 graden en 0,01 knopen berekenen. Hierdoor kan de loods ook tijdens het afmeren op zijn beeldscherm zien wat de bewegingen van het schip zijn, zelfs bij slecht zicht. Bij het systeem horen real-time digitale zeekaarten die de loods informeren over de actuele diepte en het getij op de te volgen route. HITT-dochter QPS levert tevens de software en de infrastructuur voor het produceren van deze kaarten.

Het Loodswezen beoogt met deze nieuwste loodsondersteunende computertechniek een grote verbetering te bewerkstelligen in het veilig en efficint loodsen van marginale zeeschepen onder de meest extreme omstandigheden. Dit zal de toegankelijkheid van de havens nog verder moeten verbeteren.

HITT-dochter QPS heeft ruim twee jaar aan de ontwikkeling van Qastor gewerkt. Er is inmiddels wereldwijd ruime belangstelling voor het nieuwe product. De productgroep navigatiesystemen, waar Qastor deel van uit maakt, draagt in belangrijke mate bij in de omzet en winstontwikkeling van HITT.

Profiel HITT

HITT is een vooraanstaand speler in de wereldwijde nichemarkt voor verkeersbegeleiding- en navigatiesystemen. De door HITT ontwikkelde technologie leidt tot hogere veiligheid, betere doorstroming en aanzienlijke besparingen in infrastructuur en logistiek. De activiteiten van HITT bestaan uit de volgende twee segmenten: verkeersbegeleidende systemen voor lucht- en scheepvaart en hydrografische en navigatiesystemen. Onder het eerste segment vallen'Air Traffic Control' gericht op het verkeer op luchthavens, 'Vessel Traffic Management' gericht op verkeer op binnen- en buitenwateren en 'Technical Services' gericht op onderhoud van kennis en systemen bij klanten). Onder het tweede segment vallen 'hydrographic surveillance systems ' voor het maken van digitale onderwater terreinmodellen; 'precision navigation systems' voor beloodsing en ondersteuning bij afmeren en offshore constructiewerkzaamheden; 'navigation systems' voor de visserij en automatische identificatie AIS. HITT levert software producten, ondersteunende diensten en neemt integrale projecten aan. Als projectverantwoordelijke levert HITT alle benodigde systeemelementen zoals sensoren, communicatieapparatuur en computers. Na de installatie voorziet HITT in het jarenlange onderhoud van de systemen.

HITT behaalde in 2001 een omzet van 37,6 miljoen (2000: 17,9 miljoen) en een nettowinst van 2,0 miljoen (2000: 1,7 miljoen). Het aantal werknemers eind 2001 bedroeg 119. Sinds juni 1998 is HITT genoteerd aan Euronext Amsterdam NV

Voor nadere informatie:

Ir John H.M. van Asperen, financieel directeur

t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: investor.relations@hitt.nl

HITT nv - Postbus 876 - 7301 BC Apeldoorn

Deel: ' Loodswezen stapt met HITT ruimtevaarttijdperk binnen '
Lees ook