Gemeente Terneuzen


Principe-aankoop

LOONBEDRIJF KUNST WIL 80.000 VIERKANTE METER INDUSTRIEGROND

Het Loonbedrijf Kunst b.v. heeft in de Koegorspolder in de gemeente Terneuzen in principe een perceel industriegrond van meer dan 80.000 vierkante meter aangekocht.

Er wordt gewerkt aan een locatie-inrichting met een terminal van twaalf tanks met een gezamenlijke inhoud van 35.000 m3 voor de opslag van vloeibare producten voor distributie in de regio. Het gaat om een opslagloods met menginrichting en compostering voor de bereiding van droge bemestingsproducten. Daarnaast wordt er op de locatie een loods voor de opslag van de droge bijproducten gesitueerd en komen er silo's voor de opslag van vloeibare bijproducten bestemd voor de veevoeding.

Milieu

Bij de inrichting van de totale locatie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de bescherming van het milieu. Dat komt o.a. tot uiting in een goede afwatering en een luchtbehandelingsinstallatie als integrale onderdelen van de locatie-inrichting. De directie van Loonbedrijf Kunst meldde in een persbericht dat men van mening is dat de goede samenwerking met de gemeente Terneuzen een wezenlijke bijdrage levert aan het voorkomen van verzuring van het milieu in Nederland en de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater.

Deel: ' Loonbedrijf Kunst koopt industriegrond in Terneuzen '
Lees ook