Nieuw-Vlaamse Alliantie

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones (N-VA) springt in de bres voor de Vlaamse waterlopen (31/05/02)

Minister Vera Dua heeft een teruggooiplicht uitgevaardigd voor paling gevangen in Vlaamse rivieren.

Op basis van een onderzoek naar PCB-verontreiniging bij rivierpaling, heeft minister Dua beslist dat paling die in openbare waterlopen wordt opgevist moet worden teruggegooid.

De Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden (V.V.H.V.) verzet zich tegen de maatregel: ze heeft geen begrip voor de gehanteerde normen, die 25 à 40 maal hoger liggen dan in de buurlanden, en beoordeelt de maatregel van minister Dua als een doodsteek van de openbare visserij.

De milieucel van de V.V.H.V. vreest overigens een algemene beknotting, beperking of zelfs verbod van alle visserijactiviteiten op het gros van de Vlaamse private viswateren.

Het verzet wordt zeer actief opgevolgd door diverse landelijke vissersverenigingen, (bijvoorbeeld het Verbond van Lijnvissersmaatschappijen van West-Vlaanderen), die een petitieactie op gang hebben getrokken.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones (N-VA) wil hun zorg verwoorden naar het beleid, en zal minister Dua over een en ander interpelleren.

Auteur:
Vlaams Parlement
Jan Loones, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Jan Loones
Telefoon: 058/51.37.38
Fax: 058/51.99.54
E-post: jan.loones@vlaamsparlement.be
Url: www.koksijde.be/janloones

Zoekwoorden:

Deel: ' Loones (N-VA) springt in de bres voor de Vlaamse waterlopen '
Lees ook