Persbericht Christelijk Nationaal Vakverbond


Utrecht, 7 augustus 1999

Loonexplosie topmanagers gevaar voor komende CAO-onderhandelingen

"De Nederlandse arbeidsverhoudingen veramerikaniseren in snel tempo: veel voor weinigen en weinig voor velen". Zo reageert CNV-voorzitter Doekle Terpstra op het overzicht van de salarissen van topmanagers dat de Volkskrant 7 augustus presenteerde. Terwijl de CAO-lonen met gemiddeld 2,8% stegen, verdienden de topmanagers gemiddeld 8% meer dan in het jaar daarvoor. "Deze stijging van inkomen van de top van het bedrijfsleven is een teken van de ongeloofwaardigheid van de werkgevers, die de afgelopen tijd als maar riepen dat het economisch tij geen of nauwelijks loonsverhogingen toe zou laten".

Het CNV heeft de politiek van de gematigde loonsontwikkeling altijd gesteund omdat dat goed is voor de werkgelegenheid. Bovendien voorkomt het een te grote tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden. Het is de grondslag van het succes van het Nederlandse poldermodel. De explosieve stijging van de lonen van de top van het bedrijfsleven maakt het steeds moeilijker om de politiek van loonmatiging voort te zetten. Hoe kan de vakbeweging haar leden uitleggen dat loonmatiging goed is, terwijl iedereen ziset dat de managers zich hoge lonen, opties, toeslagen en lease-auto's toe-eigenen. Het gedrag van de top lijkt op maatschappelijk joyriding. Dit is een gevaar voor de komende CAO-onderhandelingen.

Het CNV staat voor werk, inkomen en samenleving. De omstandigheden zijn in 1999 anders dan in 1982 toen het akkoord van Wassenaar werd gesloten, dat alom wordt gezien als het begin van de loonmatiging en van een periode van economische voorspoed. De problemen zijn nu anders dan in 1982 toen er massale werkloosheid was. Nu vragen werkdruk, stress en de mogelijkheid werk en privé-leven te combineren om een oplossing. Daarnaast staan er ruim een miljoen mensen aan de kant. Het CNV wil daar oplossingen voor. Het is zeker dat de loonsverhogingen die de managers zichzelf toespelen die oplossing in de weg staan.

//////////

Nadere informatie:
Willem Hooglugt, hoofd communicatie vakcentrale CNV Tel. 024-3448793 of 06-53837659

Deel: ' Loonexplosie topmanagers gevaar voor CAO-onderhandelingen '
Lees ook