ERNST AND YOUNG

'Belastingaanslag voor te veel aan vrije dagen'

Loonspecialiste .ontdekt. nieuwe maatregel met verregaande consequenties:

'NONCHALANT OMGAAN MET VRIJE DAGEN KAN WERKNEMER DUUR KOMEN TE

STAAN'

Werknemers die door weinig vakantie of veel overwerk jaarlijks veel vrije dagen overhouden, krijgen in de nabije toekomst wellicht een forse rekening van de fiscus. Dat blijkt uit een nieuwe regeling die in april 2000 ingaat. Volgens loonspecialiste Saskia van der Zande van Ernst & Young Belastingadviseurs is het daarom zaak dat werkgevers en werknemers zo snel mogelijk met elkaar om tafel gaan zitten om het opsparen van vrije dagen goed te regelen. Maar ook dan zal de nieuwe regeling een forse administratieve lastenverzwaring voor werkgevers met zich meebrengen.

De betreffende maatregel maakt deel uit van het Belastingplan 2000 - de nieuwe fiscale regelingen die al volgend jaar in gaan en vooruitlopen op het Belastingplan 2001. Over alle vrije dagen die iemand naar een nieuw jaar meeneemt én die het aantal vrije dagen overstijgen dat men jaarlijks krijgt, zullen loonbelasting en premies worden geheven. Wanneer iemand bijvoorbeeld op het einde van het jaar dertig verlofdagen overhoudt en slechts vijfentwintig dagen per jaar vrij heeft, zal hij of zij belasting moeten betalen over vijf extra dagen alsof deze in loon zijn uitgekeerd. Deze regeling geldt overigens alleen voor de vrije dagen die met ingang van 2000 worden opgebouwd.

Onaangename verrassingen
Van der Zande vermoedt dat de nieuwe maatregel met name in de dienstverlenende sector tot onaangename verrassingen kan leiden. In deze beroepsgroepen is het niet alleen vaak onmogelijk om alle vrije dagen op te maken, maar kunnen mensen bovendien door overwerk een aanzienlijk reservoir aan compensatiedagen opbouwen. Vijftig tot honderd opgespaarde vrije dagen zijn in deze sectoren geen uitzondering, weet Van der Zande. 'Werkgevers en werknemers kunnen in ieder geval afspreken om de vrije dagen die iemand nu al heeft staan tot de oude regeling te rekenen. Doen ze dat niet, dan trekt de Belastingdienst de oude .vrijgestelde. dagen als eerste af van de opgenomen verlofdagen. Bij hele grote aantallen vrije dagen kunnen weinig oplettende werknemers daardoor in de decembermaand zelfs een .negatief. salaris krijgen, omdat de verschuldigde belasting het loon overtreft.'

Noodgedwongen vakantie
Doordat de belastingdienst in de toekomst een te veel aan vrije dagen gaat afrekenen alsof ze als loon zijn uitbetaald, denkt Van der Zande dat de keuze tussen deze vrije dagen later alsnog opnemen of ze meteen laten uitbetalen snel gemaakt is. Zij verwacht daarom dat werkgevers nog weleens in de problemen kunnen komen wanneer juist de hardst werkende werknemers aan het einde van het jaar een lange tijd noodgedwongen met vakantie gaan, teneinde een rekening van de fiscus te voorkomen.

Vervaldatum
Dat de maatregel weinig gevolgen heeft omdat in het Burgerlijk Wetboek de bepaling bestaat dat vrije dagen na twee jaar komen te vervallen, gaat volgens Van der Zande niet op. 'Dit geldt alleen wanneer werkgevers een beroep doen op deze bepaling', aldus Van der Zande, 'maar zij kunnen ook met de werknemer afspreken dat vrije dagen gewoon blijven staan. In veel gevallen zal de werkgever de bereidheid van een werknemer om in een bepaalde periode minder vrij te nemen of over te werken, niet willen afstraffen door hem twee jaar later deze vrije dagen alsnog af te nemen.' Bovendien wijst Van der Zande erop dat inmiddels bij de Eerste Kamer het wetsvoorstel ligt om vrije dagen pas na vijf jaar te laten vervallen.

Sabbatical leave
Ook de nieuwe regeling voor verlofsparen, waardoor de werknemer maximaal tien procent van het loon opzij kan zetten voor bijvoorbeeld een sabbatical leave, is geen waterdichte garantie om onverwachte verrassingen te voorkomen. De werkgever moet bereid zijn om voor deze regeling voorzieningen te treffen en bovendien moet tenminste driekwart van alle werknemers gebruik kunnen maken van deze regeling. 'Werkgevers zullen lang niet altijd staan te springen om zo.n voorziening', meent Van der Zande. Wel denkt zij dat door de nieuwe fiscale regeling werknemers nu extra zullen aandringen op een behoorlijke regeling van het verlofsparen. 'De rekening die men straks zal krijgen gepresenteerd voor een te veel aan vrije dagen vormt een stok achter de deur bij toekomstige CAO-besprekingen.'

Administratieve lasten
Van der Zande sluit overigens niet uit dat het komende jaar onvoldoende tijd biedt om alle consequenties van de nieuwe maatregelen goed te regelen. Mede daarom acht zij het denkbaar dat werkgevers en werknemers bij de regering zullen aandringen op een langer overgangsregime. Dat het nieuwe systeem zal leiden tot een forse administratieve lastenverzwaring voor werkgevers, acht Van der Zande niettemin onvermijdelijk.

Einde bericht

Deel: ' Loonspecialiste 'Belastingaanslag voor te veel vrije dagen' '
Lees ook