Informatie: VOOR DE PERS

Woensdag 7 april 1999

Loonstijging volgend jaar hoger dan raming CPB

De vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) voor het jaar 2000 over de verwachte loonstijging (1,5 procent bij een inflatie van 1 procent) komen aanzienlijk lager uit, dan op basis van de cao-resultaten tot nu toe mag worden verondersteld. Dit constateert de CNV BedrijvenBond op basis van een voorlopige analyse van de tot nu toe afgesloten cao's. Hierin komt de cao-loonstijging in het cao-jaar 2000 vooralsnog uit op 2,55 procent, aanzienlijk hoger dan de verwachting van het CPB.

Volgens de CNV BedrijvenBond is de verwachting dat de cao-lonen volgend jaar slechts met anderhalf procent zullen stijgen om meer dan één reden irreëel. Op de eerste plaats, omdat er in het regeerakkoord en ook door het CPB een verband wordt gelegd met de aangekondigde herziening van het belastingstelsel. Het loonbeleid van de CNV BedrijvenBond houdt al sinds jaar en dag geen rekening met hogere of lagere collectieve lasten. De bond gaat uit van wat in een bedrijfstak of bedrijf op basis van de financiële en sociaal-economische omstandigheden verantwoord is. Op de tweede plaats geldt dat al bij de presentatie van de miljoenennota vorig jaar door de bond is vastgesteld dat het inboeken van een loonsverhoging van 1,5 procent in het jaar 2000 niet op een reële beschouwing van de praktijk van alledag berust, maar op wishfull thinking. Het lijkt er sterk op dat het Centraal Planbureau de praktijk aan de verwachtingen wil aanpassen, terwijl het aanpassen van de verwachtingen aan de praktijk een veel betere raming te zien zal geven. Uit de voorlopige analyse blijkt dat onderhandelingen over arbeidsmarktbeleid in de helft van de tot nu toe afgesloten cao's (15 van de 32) hebben geleid tot concrete afspraken. Het gaat dan onder meer over werk voor langdurig werklozen, jongeren en herintreding van arbeidsongeschikten (12 cao's). In acht hiervan is het onlangs door de CNV BedrijvenBond, FNV Bondgenoten, de AWVN en de FME-CWM gepresenteerde project Rea-Actief opgenomen.

Nadere inlichtingen:

Jaap Jongejan (cao-coördinator) 030 - 6 348 348

Jan Immerzeel (persvoorlichting) 030 - 6 348 241

Deel: ' Loonstijging volgend jaar hoger dan raming CPB '
Lees ook