Hogeschool van Utrecht

Loop mee met de 12e Amnesty International Sponsorloop

Elk jaar vindt in de binnenstad van Utrecht een Amnesty International Sponsorloop plaats. Sympathisanten van het werk van Amnesty lopen dan de benen uit hun lijf om geld in te zamelen voor het werk voor de universele rechten van de mens. Onder de lopers zijn veel leerlingen van Utrechtse scholen en veel teams van werknemers, afkomstig uit bedrijven en instellingen uit de stad of uit de omgeving. Zij laten hun sportieve inspanning voor Amnesty sponsoren door familieleden, vrienden, buren, collega's of hun werkgever.

Op zondag 20 juni 1999 vindt de Amnesty International Sponsorloop voor de 12e maal plaats. Het doel van de loop is zoals elk jaar: bekendheid geven aan het werk dat Amnesty International overal ter wereld doet, en geld inzamelen om dit werk te kunnen voortzetten. De opbrengst van de sponsorloop is bestemd voor het werk van Amnesty-groepen in díe landen, waar het werk voor de mensenrechten onze steun het hardst nodig heeft. In landen waar het soms heel wat moed vereist om voor de mensenrechten op te komen en waar het geld hiervoor schaars is. Vorig jaar liepen de lopers bijna f 58.000,= bij elkaar.

Informatie voor lopers

De Sponsorloop start op zondagmiddag 20 juni 1999 om 14.00 uur vanaf de Stadhuisbrug en wordt omlijst met muziek, informatie en versnaperingen. Elke ronde is ongeveer 800 meter lang. De Sponsorloop heeft een mooi, bochtig parcours door de historische binnenstad: Choorstraat, Steenweg, Vinkenburgstraat, Neude, Schoutenstraat, Ganzenmarkt en weer terug naar de Stadhuisbrug.

Meedoen, alleen of in teamverband, kan! Geïnteresseerden kunnen bij de organisatie Sponsorloopkaarten (verkrijgbaar vanaf begin mei) aanvragen. Deze kaarten bevatten alle benodigde informatie en achtergronden om mee te kunnen lopen en sponsors

te werven. De kaarten zijn schriftelijk aan te vragen via Amnesty International Sponsorloop, Telingstraat 13, 3512 GV Utrecht, telefonisch bij de 'Sponsorlooplijn': 030- 231 88 03, of per e-mail: fstalper@casema.net .Ook is op internet informatie aanwezig:

https://www.cas e ma.net/~fstalper/sponsorloop.html

Deel: ' Loop mee met de 12e Amnesty International Sponsorloop '
Lees ook