LOOP pleit voor brede samenwerking in voetzorg diabetespatiënten


Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014 remt marktwerking en biedt geen keuzevrijheid aan patiënten

Meppel, 20140821 -- Onlangs is de door de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) in samenwerking met ProVoet (brancheorganisatie voor pedicures) opgestelde Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014 gepresenteerd. Stichting LOOP kan zich niet achter deze zorgmodule scharen, omdat de vraag wie deze zorg mag leveren zo expliciet in deze zorgmodule aan bod komt zonder dat hierover afstemming is geweest met betrokken veldpartijen.

Inhoud Zorgmodule

In deze zorgmodule wordt inhoudelijk geadviseerd over de voetzorg aan diabetici. Dat is belangrijk en daar is een zorgmodule voor. Daarnaast heeft de NVvP echter tegen het advies van de NZa in, de zorgmodule gebruikt als strategisch document om de vraag wie deze zorg mogen verlenen dicht te timmeren. Zij hebben de regie in de voetzorg aan diabetespatiënten voorbehouden aan podotherapeuten, waarmee zij bewust marktwerking en keuzevrijheid voor patiënten beperken. Als dit in de zorgmodule zo vermeld wordt, is de kans groot dat een zorgverzekeraar ook alleen zorg inkoopt bij de vermelde partij omdat deze documenten als leidend worden gezien.

Standpunt NZa

In reactie daarop heeft de NZa echter een schrijven gepubliceerd waarin zij in heldere bewoording afstand neemt van de bepalingen in de Zorgmodule die verwijzen naar wie de zorg mag verlenen en geven zij de zorgverzekeraar duidelijk de vrijheid deze passages te negeren. In haar beleidsregel verwijst de NZa uitsluitend naar de zorginhoudelijke richtlijnen van de Zorgmodule. De zorgverzekeraars worden opgeroepen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het inkopen van doelmatige, verantwoorde zorg. Stichting LOOP is ervan overtuigd, zoals zij ook inmiddels meerdere malen aan alle veldpartijen heeft aangetoond, dat de registerpodoloog hiervan deel uit hoort te maken.

Standpunt Stichting LOOP

Stichting LOOP neemt evenzeer als de NZa duidelijk afstand van de richtlijnen in de Zorgmodule ten aanzien van wie de zorg zou mogen leveren.Vanzelfsprekend heeft Stichting LOOP gedurende het gehele traject getracht inhoudelijk met de NVvP in samenwerking te komen ten aanzien van deze Zorgmodule en dit zal zij voor toekomstige trajecten blijven doen. Stichting LOOP ziet het dan ook als een gemiste kans dat de NVvP geweigerd heeft onder andere Stichting LOOP te betrekken in de samenwerking, ondanks aandringen van de NZa en Zorginstituut Nederland hierin. Stichting LOOP pleit voor brede samenwerking in de voetzorg voor diabetespatiënten; zij zijn hierbij gebaat.

Registerpodoloog

De registerpodoloog is een paramedische voetspecialist en heeft uitgebreide kennis en vaardigheden van conservatieve behandelmogelijkheden van de voet en enkel. De voetzorg door registerpodologen wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed. Registerpodologen zijn erkende behandelaars en hun titel is beschermd door inschrijving in het landelijke kwaliteitsregister voor de podologie van Stichting LOOP, een overkoepelend orgaan voor paramedische beroepsgroepen die zich richten op de gezondheid van de voet en houding in relatie tot de voet.


Deel: ' LOOP pleit voor brede samenwerking in voetzorg diabetespatiënten '
Lees ook