18 januari 1999

Nederlandse Lorentzmedaille voor Amerikaanse fysici Wieman en Cornell

Op 25 januari 1999 reikt de Akademie de Lorentzmedaille 1998 uit aan de onderzoekers Carl E. Wieman (1951) en Eric A. Cornell (1961), beiden verbonden aan het Joint Institute for Laboratory Astrophysics van de University of Colorado te Boulder in de Verenigde Staten. De medaille is een bekroning van hun opmerkelijke prestatie een gaswolk van atomen van het element Rubidium af te koelen tot 1/50 000 000e graad Kelvin, en te observeren dat deze atomen in de Bose-Einstein gecondenseerde toestand terechtkomen. Dit fenomeen werd in 1925 door Einstein voorspeld en geldt als één van de meest spectaculaire consequenties van de quantum-mechanica voor het gedrag van gassen. Met gebruik van ingenieuze technieken hebben Wieman en Cornell in het gas van rubidium-atomen deze condensatie zichtbaar gemaakt. Het verschijnsel Bose-Einstein condensatie is eerder in verband gebracht met het gedrag van vloeibaar helium bij zeer lage temperaturen. Inmiddels zijn andere onderzoekers erin geslaagd natrium-atomen tot Bose-Einstein condensatie te brengen.

Wieman is gespecialiseerd in fundamenteel, natuurkundig onderzoek op het gebied van precisie metingen met behulp van laser spectroscopie en houdt zich binnen zijn eigen onderzoeksgroep onder andere bezig met de bestudering van asymmetrie in atomen. Cornell heeft zich tijdens zijn promotie gespecialiseerd in precisie massa bepalingen aan de hand van een individueel ion in vallen. Al enige tijd werkzaam binnen Wiemans onderzoeksgroep, voert hij experimenten uit met koude gassen. Sinds 1990 werken Wieman en Cornell samen aan de Bose-Einstein condensatie. De afgelopen twee jaar hebben zij hiervoor verschillende wetenschapsprijzen ontvangen, onder andere de King Faisal International Prize for Science, de Newcomb-Cleveland Prize (AAAS) en de Carl Zeiss Award.

De Afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen reikt sinds 1927 de Lorentz-medaille om de vier jaar uit aan onderzoekers voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van de natuurkunde. De prijs is in 1925 ingesteld. In dat jaar was het een halve eeuw geleden dat de natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) promoveerde op het onderwerp `Over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht'. Lorentz was vanaf 1881 lid van de Akademie en in de jaren 1909-1921 voorzitter van de Afdeling Natuurkunde. In 1902 ontving Lorentz de Nobelprijs voor natuurkunde.

De Lorentz-medaille is tot nu toe toegekend aan:
1927. M. Planck, Duitsland
1931. W. Pauli, Zwitserland
1935. P. Debije, Duitsland
1939. A. Sommerfeld, Duitsland
1947. H.A. Kramers
1953. F. London, Verenigde Staten
1958. L. Onsager, Verenigde Staten
1962. R.E. Peierls, Verenigd Koninkrijk
1966. F.J. Dyson, Verenigde Staten
1970. G.E. Uhlenbeck, Verenigde Staten
1974. J.H. van Vleck, Verenigde Staten
1978. N. Bloembergen, Verenigde Staten
1982. A. Abragam, Frankrijk
1986. G. 't Hooft
1990. P.G. de Gennes, Frankrijk
1994. A.M. Polyakov, Verenigde Staten

De uitreiking van de Lorentz-medaille vindt plaats op maandag 25 januari a.s. om 16.00 uur in het gebouw van de Akademie, het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.

Na de uitreiking van de medailles houdt de heer Wieman een lezing over Seventy years later: the creation of a Bose-Einstein condensate in an ultracold gas en de heer Cornell over Novel physics at temperatures less than a millionth of a degree above absolute zero.

_________________________________________________________________

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: vodoc@bureau.knaw.nl

Deel: ' Lorentzmedaille voor Amerikaanse fysici Wieman en Cornell '
Lees ook