Nederlands Normalisatie-instituut

17 augustus, 1999 Normen-noviteiten tijdens Elektrotechniek 99

Losbladige praktijkrichtlijn als hulp bij NEN 1010

Delft - Installateurs die laagspanningsinstallaties ontwerpen, hebben te maken met de NEN 1010. Om toepassing van deze norm in de praktijk te vereenvoudigen heeft het Nederlands Normalisatie-instituut de NPR 5310, een Nederlandse Praktijkrichtlijn bij de NEN 1010, ontwikkeld. De nieuwste versie van deze losbladige uitgave wordt gepresenteerd tijdens de beurs Elektrotechniek 99.

De NPR 5310 bevat algemene informatie en negen
praktijkrichtlijnbladen.
Deze zijn ingedeeld in drie groepen:
· uitlegbladen die uitleg geven over het toepassen van één of meer bepalingen uit de NEN 1010 onder Nederlandse omstandigheden; · uitvoeringsbladen die een, in de praktijk toe te passen, uitvoeringsvorm of methode geven die voldoet aan NEN 1010; · informatiebladen die informatie geven over randverschijnselen bij de NEN 1010.

Eerste aanvulling
De laatste twee bladen, blad 8 en 9, zijn onlangs als eerste aanvulling op de markt verschenen. Blad 8 gaat over geluidsinstallaties. Deze moeten aan de NEN 1010 voldoen. Het blad geeft aan welke bepalingen uit NEN 1010 van belang zijn voor geluidsinstallaties en voor welke installaties er geen bijzondere maatregelen nodig zijn. Blad 9 geeft aan wanneer NEN 1010 wel of niet van toepassing is op een elektrische installatie. Tevens geeft het blad aan voor welke bijzondere installaties er afzonderlijk normen zijn, welke dat zijn en wat de relatie is tussen deze afzonderlijke normen en de NEN 1010.

Het NNI is te vinden in beurs stand nummer 8A 065

Meer informatie
Voor bestellingen of meer informatie over de praktijkrichtlijn of over de NEN 1010 kan men contact opnemen met de heer ir. R. Haak, standardization consultant bij NNI-Elektrotechniek. Telefoon: (015) 2 690 189, e-mail: roelof.haak@nni.nl .

Deel: ' Losbladige praktijkrichtlijn als hulp bij NEN 1010 '
Lees ook