Ingezonden persbericht


Persbericht

LOT OMRIN IN HANDEN VAN POLITIEK HARLINGEN

DRUK OP OMRIN WORDT STEEDS GROTER

Met de uitspraak van de rechter van vandaag is de toekomst van de afvaloven voor een groot deel in handen gelegd van de politiek. Gedeputeerde Adema (Christen Unie) heeft hierin een belangrijke rol gekregen doordat is verwezen naar het handhavingtraject dat door de provincie was aangekondigd. Dat GS nog niet handhavend optreedt heeft te maken met de achterkamertjes deal die intussen door GS met Omrin is afgesloten. GS zullen niet handhavend optreden als Omrin voor 1 maart een milieuaanvraag heeft ingediend. Zo heeft Omrin tijdens de zitting naar voren gebracht. Echter, de rechter heeft vastgesteld dat Adema uiterlijk 11 februari al met een standpunt moet komen. Hierdoor wordt GS gedwongen zich eerder uit te spreken of er daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden.

Het bestemmingsplan van Harlingen is gewijzigd. Hierdoor zijn tegenwoordig alleen zeehavengeboden activiteiten op het industrieterrein toegestaan. Een eventuele nieuwe milieuvergunning wordt getoetst aan dat nieuwe bestemmingsplan. Omdat de afvaloven niet zeehavengebonden is zal de milieuvergunning alleen al op die grond vernietigd moeten worden. 'De rechter heeft aangegeven dat de gemeente het bestemmingsplan hiervoor zou kunnen wijzigen. Wat dit betreft heeft de gemeenteraad het laatste woord. Dat de gemeenteraadsverkiezingen in Harlingen alleen daardoor al belangrijk worden is evident. Het zal dus voor een groot deel van de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad afhangen of de afvaloven er komt' aldus Sikke Jellema, voorzitter van de stichting afvaloven Nee na de uitspraak.

De stichting afvaloven Nee is niet ontevreden over de uitspraak. Door deze uitspraak worden Omrin en de provincie gedwongen om binnen een goeie veertien dagen te laten zien dat er een Raad van State bestendige milieuvergunning gemaakt kan worden. Dat dit uitermate moeilijk zal zijn blijkt niet alleen uit de strijdigheid van bouwvergunning met het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er namelijk ingewikkelde en tijdrovende onderzoeken, zoals een windtunnelonderzoek, nodig om een beter inzicht te krijgen in de problemen. Zelfs zonder de tijdsdruk zal het volgens milieudeskundige Vollenbroek erg lastig zijn om de gebreken te herstellen. Vrijwel zeker zal hiervoor ook nog eens een gewijzigde bouwvergunning nodig zijn. Het is daarom alleszins te verwachten dat GS alsnog een bouwstop zal opleggen.

----------
Niet voor publicatie

Deel: ' Lot Omrin in handen van politiek harlingen '


Lees ook