Persberichten - 27/06/2002

Lotus Bakeries verkoopt haar activiteit in lange vingers (boudoirs) aan jeurgens banket


Door de overname van Biscuitfabriek Vicomte
(Enkhuizer Banket te Enkhuizen in Nederland) in 1998 door Lotus Bakeries werd, naast de productie en verkoop van Mergpijpjes, Jumbo's, Cakegebak en Jodekoeken, ook de productie en verkoop van Lange Vingers en een deelneming van ⅓ in Jeurgens Banket- Biscuit- en Chocoladefabriek BV (Jeurgens BBC) verworven. De strategie van Lotus Bakeries bestaat in het realiseren van een sterke marktpositie in speculoos, wafels-galetten en lokale cakes en in de internationalisatie van deze drie productgroepen. De Lange Vingers behoren niet tot deze productgroepen zodat Lotus Bakeries beslist heeft daarin niet verder te investeren. Jeurgens, gevestigd te Aarle-Rixtel (Nederland), is gespecialiseerd in de productie en verkoop van Lange Vingers. Het akkoord tussen Lotus Bakeries en Jeurgens bevat volgende elementen: - Lotus Bakeries Nederland verkoopt heden haar participatie in Jeurgens BBC aan haar eigenaars. - Jeurgens neemt de verkoop van Lange Vingers van Lotus Bakeries in de UK over. - Begin 2004 neemt Jeurgens de productie en de verkoop van Lange Vingers buiten UK van Lotus Bakeries over. De overeenkomst betreft ongeveer 2,5% van de geconsolideerde omzet van Lotus Bakeries en zal geen aanleiding geven tot personeelsafvloeiingen in de fabriek van Enkhuizen. In de boekjaren 2002 tot en met 2004 zal een meerwaarde geboekt worden op de participatie, het cliënteel en het materiaal. De fabriek te Enkhuizen zal haar verdere groei kennen door zich te focussen op haar andere producten die tot de kernactiviteiten van Lotus Bakeries behoren.

Bron: Lotus Bakeries
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Lotus Bakeries verkoopt activiteit aan jeurgens banket '
Lees ook