Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Amsterdam, 27 augustus 2001

LOUIS GRIJP BIJZONDER HOOGLERAAR NEDERLANDSE LIEDCULTUUR

Per 1 september 2001 is dr Louis Peter Grijp benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, vakgroep kunstgeschiedenis en muziekwetenschap.

De leeropdracht luidt: Nederlandse liedcultuur in heden en verleden. Het betreft een geheel nieuwe leerstoel.

Louis Peter Grijp is bijzonder onderzoeker aan het Meertens Instituut voor onderzoek en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur, te Amsterdam. Deze functie blijft Grijp behouden; het bijzonder hoogleraarschap is een deeltijdfunctie.

Grijp promoveerde in 1991 op Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw en publiceerde sedertdien talrijke artikelen en bundels op het gebied van de Nederlandse lied- en muziekcultuur.

Grijp is hoofdredacteur van Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, een omvangrijk overzichtswerk dat 28 september a.s. verschijnt bij de Amsterdam University Press.

Hij is tevens projectleider in Nederland van het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600, dat op 1 september wordt gepresenteerd tijdens een symposium over het Middelnederlandse lied in het Oude Muziek Festival Utrecht.

De inaugurele rede is gepland op 31 januari 2002.
De benoeming is geschied vanwege de Stichting Meertens Externe Activiteiten.

Meer informatie bij:
Louis Grijp: 020-462 8536
Astrid Verburg: 020-462 8539

Deel: ' Louis Grijp bijzonder hoogleraar Nederlandse liedcultuur '
Lees ook