Loverboys: Het is over boys. De methode van Sjoukje Drenth Bruintjes


Sjoukje Drenth Bruintjes vertelt over haar intrigerende visie en resultaatgerichte hulpverlening aan slachtoffer van loverboys op dinsdag 9 maart 2010

ZUIDBROEK, 20100209 -- Sjoukje Drenth Bruintjes maakt voor haar methode van hulpverlening aan slachtoffers van loverboys gebruik van haar kennis en ervaring als exitcounselor. Dat maakt haar visie en werkwijze uniek. Sjoukje Drenth zorgt, met haar inspirerende wijze van spreken, bijzondere invalshoek en methode van aanpak als exitcounselor, niet alleen voor een verfrissende blik op de problematiek. Ze geeft iedereen mogelijkheden om daadwerkelijk iets tegen de impact van loverboys te doen. In haar lezing op dinsdag 9 maart 2010 vertelt Sjoukje Drenth over haar intrigerende visie en resultaatgerichte hulpverlening, Beneluxweg 46, 9636 HV Zuidbroek, aanvang 14.00 uur. Aanmelden vooraf vereist

[Sjoukje Drenth Bruintjes exitcounselor] Tijdens de lezing zal Sjoukje Drenth Bruintjes nader in gaan op de effecten van destructieve controletechnieken binnen de loverboys constructie en hoe zich deze visie vertaalt naar de begeleiding van de slachtoffers en ouders ervan. Ze geeft antwoord op de vraag wat u tegen de impact van een loverboy kunt doen. Daarbij zullen de do's en don'ts in de contacten met de slachtoffers en ouders ervan de revue passeren.

De lezing/workshop is geschikt voor iedere belangstellende. Zowel professionals in de gezondheidszorg, leerkrachten in het onderwijs, politie die met slachtoffers van mensenhandel werken en anderen, als ook slachtoffers en hun ouders zijn welkom.

Allerlei media hebben inmiddels aandacht besteed aan visie en werkwijze van Sjoukje Drenth. BNN zond een radioreportage uit van een van de lezingen van Sjoukje. Tv programma's als Eenvandaag interviewden haar en het politievakblad Blauw weidde een groot artikel aan de methode en visie van Sjoukje Drenth. Enkele voorbeelden van organisaties bij wie Sjoukje Drenth Bruintjes als spreker is opgetreden zijn: Medilex, Pretty Woman, Stichting Stade. Ook directie en medewerkers van Jongerenhuis Harreveld in Almelo, scholieren van het vmbo dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand, studenten van het MBO Friesland College in Heerenveen volgden met belangstelling de workshop van Sjoukje Drenth.

Wie zelf wil ervaren waarom Sjoukje zo'n enthousiast publiek heeft, kan zich aanmelden:
Per mail: counselingpraktijk@planet.nl
Per telefoon: 06-55168867
Of met het online aanmeldformulier:
fd9.formdesk.com/counselingenconsultancypraktij/loverboys

Voor meer informatie kan men zich tot Sjoukje Drenth wenden via counselingpraktijk@planet.nl of via 06-55168867. De uitnodiging is te vinden op: https://tinyurl.com/yfccn28

Zie ook op de website van haar praktijk: www.counselingpraktijk.nl en: loverboys.counsellingsjoukjedrenthbruintjes.nl


Deel: ' Loverboys Het is over boys. De methode van Sjoukje Drenth Bruintjes '
Lees ook